Parkingenjören Magnus Björkman, kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C) och Göran Wiklund från Bin i stan. Foto: Olle Anrell

Så ska staden sprida bin över hela Stockholm

500 000 kronor ska skapa ängar i parkerna och hjälpa insekterna att spridas och överleva i Stockholm. – Vi vill bidra med biologisk mångfald i staden, säger Jonas Naddebo (C).

  • Publicerad 12:35, 4 dec 2019

I den vinterkalla och snötäckta Tessinparken möter vi kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C), parkingenjören Magnus Björkman och Göran Wiklund från föreningen Bin i stan.

Det syns inte i decemberkylan, men här har stadsdelsförvaltningen anlagt ängsliknande ytor med högre växtlighet så att bin och andra pollinerande insekter, alltså djur som hjälper växter att fortplantas, kan spridas vidare i stan.

– En del av de korta gräsmattorna har blivit ängsmattor så att insekterna ska kunna ta sig mellan södra och norra Djurgården, säger Magnus Björkman.

Stadshuset gillar Tessin-tänket

Tessinparken är länken mellan södra och norra Djurgården. Men det är trång en getingmidja med bebyggelse på båda sidorna som gör att bin och andra pollinerare har svårt att ta sig genom området.

Genom att skapa ängsliknande miljöer i ”korridoren”  hjälps insekterna vidare.

Och det här projektet gillar man i stadshuset berättar Jonas Naddebo (C).

– Det är med inspiration från det här som vi nu reserverar en halv miljon i budgeten för att utveckla arbetet med de perenna rabatterna (fleråriga växter reds. anm.). Vi vill få fler spridningskorridorer så att vi kan bidra med biologisk mångfald i staden, säger Naddebo

Tänk bin

Pengarna ska gå till att ge alla stadsdelar i Stockholm mer insekts-resurser, men tanken är också pusha förvaltningarna att tänka mer på bin och andra insekter i det dagliga parkarbetet.

I maj såddes en liknande äng vid Gärdesgatan av Jonas Naddebo och flera ambassadörer i Stockholm. Ambassaderna i Stockholm, Stockholms Stad och Bin I Stan stod bakom initiativet som fick namnet ”Stockholm Loves Pollinators”. Foto: Pressbild

Göran Wiklund kommer från föreningen Bin i stan. De är med och förmedlar kunskap till staden om hur man på bra sätt främjar insekternas framfart.

– Målet är att hela Stockholm ska bli en pollinerarvänlig stad, säger han.

Balkongerna kan också hjälpa

Även stockholmarna kan hjälpa till genom att odla på sina balkonger.

Vid Tessinparken kommer de boende till exempel få information om att vilka blommor som bin gillar. Men alla stockholmare kan göra sin balkonger bivänligare.

– Hela frågan är hur vi ska få pollinerande insekter att förflytta sig från Nationalstadsparken ända ner till Karlbergsparken och till andra delar av Stockholm. Det gäller att skapa gröna stråk och då kan balkonger vara en viktig komponent, säger Göran Wiklund.

Stan bra för bin – men de är hotade

Göran berättar att stadsmiljön faktiskt är en rätt bra plats för pollinerarna eftersom det finns många parker och många olika sorters blommor, växter och träd i stan.

Men bina har det trots allt tufft och behöver hjälp, berättar Göran Wiklund.

– Bina är hotade. Vi får larmrapport efter larmrapport om att insekter generellt minskar i antal, och bidöd är en realitet, säger Göran Wiklund.

Han berättar att en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.

– Så det här är en viktig fråga för överlevnad på lång sikt faktiskt.