Så ska staden få fler tjejer åka rullskridskor och spela basket

Killar är mer benägna att utnyttja stadens spontana idrottsytor. Nu tar man fram en strategi för att förändra dem så att de lockar fler.

  • Publicerad 04:15, 5 maj 2022

Fler stockholmare ska röra på sig mer.

Det är kärnan i stadens idrottsliga mål, och det finns olika planer för hur man ska nå dit.

Bland annat har nu idrottsförvaltningen tagit fram en ny strategi för spontanidrottsytor.

Tjejer är underrepresenterade här, vilket strategin bland annat ska få bukt på. Den ska också göra det lättare att tänka utanför boxen, och skapa nya typer av ytor.

Dels handlar det om att ta reda på vad unga faktiskt vill ha innan man anlägger nya ytor, dels att aktivt arbeta för att de görs på ett sånt sätt att de attraherar prioriterade grupper. I det här fallet unga tjejer och kvinnor.

Det kan handla om att ljussätta rätt, så inte basketplanen ligger i ett mörkt hörn av parken. Och att tänka nytt. Kanske tillföra el, högtalare och wifi för att gynna pop-up event och spontana evenemang.

De nämnder som är delaktiga i de spontana idrottsytorna ska arbete med en checklista, där man bland annat ska kunna checka av

Vem gynnas av den föreslagna investeringen?

Hur har flickors/kvinnors behov beaktats?

Hur har målgruppen involverats i planeringen?

– Det vi kan konstatera är att om vi inte tänker till när vi anlägger nya platser är att vi inte får mångfalden av besökare, eller mångfalden av olika typer av spontanidrottsytor. Jag vill se olika typer av ytor, allt måste inte vara samma lika, säger idrottsnämndens ordförande Karin Ernlund (C).