Satsar. Vägarna ska bli tryggare för gång- och cykeltrafikanter, framför allt barn, i Spånga-Tensta. Foto: Mostphotos

Så ska Spånga-Tensta bli mer trafiksäkert

Busskuddar, fartgupp, upphöjda övergångsställen och sänkta hastigheter – just nu gör staden en satsning på trafiksäkerheten i Spånga-Tensta, framför allt för barnens skull.

  • Publicerad 17:57, 5 nov 2021

Daniel Helldén, (MP). Foto: Pekka Pääkkö

Just nu pågår arbetet för fullt med att installera nya farthinder och göra andra säkerhetsskapande åtgärder för trafiken i Spånga-Tensta. Det är staden som gör en satsning för att sänka bilisternas hastigheter och göra det tryggare för gång- och cykeltrafikanter.

– Det handlar om insatser på Duvbovägen, Spånga Kyrkväg och Tenstastråket, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), och fortsätter:

– Vid Duvbovägen ligger ju både skolor och idrottsplats, och det är många som rör sig där. Samtidigt bjuder vägen in som en alternativ väg till Bromstensvägen – folk tar den lite som en smitväg, vilket resulterar i mycket trafik och att många kör för fort. Det vill vi förhindra.

Sänkta hastigheter

På ett antal platser sänks även hastigheten från 50 till 30.

– Det är bevisat att om fordon håller 30 och nedåt så är det väldigt sällsynt att någon dör om det skulle vara så att den blev påkörd. Vid hastigheter över 30 ökar dock dödligheten markant, säger Daniel Helldén.

Vid Bromstens IP, Toftvägen och vid korsningen Spånga Kyrkväg/Albert Forslunds backe förses övergångsställen med busskuddar, vilket även flera övergångsställen vid Tenstastråket gör.

– Det gör att bilar behöver sakta in, medan bussar kan köra förbi obehindrat. Även om vi sänker de skyltade hastigheterna har vi märkt att folk har svårt att hålla sig till de nya reglerna, och då behövs farthinder för att påminna om det.

Tillgänglighetsanpassas

På vissa platser ska vägen smalnas av, och vid Frodevägen och Cervins väg byggs övergångsställen om till upphöjda passager, vilket innebär att de höjs i nivå med trottoarkanten. Det ska göra det lättare att korsa gatan och samtidigt innebära att hela övergångsstället fungerar som ett stort fartgupp.

Insatserna görs främst med tanke på barnens säkerhet.

– Är man liten ska man känna sig trygg när man går till skolan eller idrotten, och är man förälder ska man känna sig trygg med att släppa i väg sina barn på trottoarerna, säger Daniel Helldén.

I samband med insatserna tillgänglighetsanpassas även flera övergångsställen. Belysningen kommer också att förbättras där det är nödvändigt.

– Där det tidigare har varit kanter vid övergångsställen ska det bli avfasningar så att man enklare ska kunna passera med rullstol till exempel. Trottoarkanterna ska även bli vita och räfflade, för personer med dålig syn, säger Daniel Helldén.

8,8 miljoner kronor

De nya farthindren är en del av stadens större arbete med att få bilarna att sänka farten i Stockholm.

Projektet i Spånga-Tensta har en budget på 8,8 miljoner. Där ingår bland annat kostnader för projektering, arbetstid och kommunikation till invånare.

Det är ett arbete som består av två delar: lägre skyltade hastighetsgränser och farthinder som tvingar bilarna att sakta in.

Syftet är att göra staden säkrare att gå och cykla i, särskilt för barn.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre