Byggplats 1. Ett utjämningsmagasin för regnvatten planeras under Bromstens idrottsplats. Ny beräkningar visar att magasinet kostar 150 miljoner kronor att bygga för att klara klimatförändringarna, drygt 100 miljoner mer än tidigare kalkyl. Foto: Mikael Andersson

Så ska Spånga tackla stora översvämningar

Nya klimatprognoser har fått staden att tänka om. Byggstarten för dagvattenmagasinen i Spångadalen och utjämningsmagasinet under Bromstens idrottsplats måste byggas betydligt större än planerat.

  • Publicerad 12:00, 16 mar 2021

Just nu vet vi inte när arbetet kan börja

Dagvattenmagasinen i Spångadalen och utjämningsmagasinet under Bromstens idrottsplats är tänkta att ta emot regnvatten från ett stort område, ända från Järfälla, och är till för att hindra att bland annat nya Bromstensstaden som håller på att byggas ska svämmas över.

Nya klimatberäkningar som Stockholm vatten och avfall beställt visar att magasinen måste byggas betydligt större än tidigare beräknat.

– I dag gör vi beräkningar på 100-årsregn men i framtiden kan vi behöva räkna med 200-årsregn, säger Jader Veléz Bonilla, projektledare på Stockholm vatten och avfall.

Kostar mer

Dagvattenmagasinen i Spångadalen och utjämningsmagasinet under Bromstens idrottsplats kommer därmed att kosta mer pengar.

– Vi skulle ha börjat bygga magasinen i mars enligt tidplan, men när vi hade färdigställt kalkylen för hela projektet blev det tydligt att vi behöver gå till väga på ett annat sätt. Bland annat innebär det att vi kommer behöva ansöka om klimatpengar. Det är det vi håller på med nu, säger Jader Veléz Bonilla.

Vad betyder det för byggandet av Bromstensstaden?

– Vi planerar för 100-årsregn. För att det inte ska bli problem höjde vi marken med en meter under 2015. Det vi gör nu är att bygga en mur vid Bällstaån samt att planera för många lokala åtgärder som fördröjer stora vattenflöden.

Behövs större magasin

Jader Veléz Bonilla säger att det är för att Bromstensstaden ska vara redo att ta emot sådana stora regnmängder som magasinen behövs.

– Det är magasinen som måste göras större och djupare.

Målet är att risken för översvämning ska bli så liten att risken bedöms som acceptabel. Men att helt bygga bort risken går sällan, enligt konsulten som gjort beräkningarna åt staden, "eftersom kostnaden blir långt större än nyttan".

De nya beräkningarna visar att kostnaden för att bygga magasinen i Spångadalen kostar 130 miljoner kronor, att jämföra med den tidigare prognosen på 43 miljoner kronor. Utjämningsmagasinet under Bromstens idrottsplats beräknas kosta 150 miljoner kronor, jämfört med tidigare beräkningen på 46 miljoner kronor.

Staden och Stockholm vatten och avfall söker nu pengar från Stockholms stads Klimatinvesteringsfond för att bygga de utökade magasinen.

– Just nu vet vi inte när arbetet kan börja. Vi väntar beslut om vi får pengarna under sommaren eller får nej. Vi vet inte vad som kommer att hända, säger Jader Veléz Bonilla.

Byggplats 2. Dammarna mellan Rinkeby och Bromsten måste även de byggas större för att klara extrema regn. Foto: Mostphotos

Nederbörd – hotet från ovan

I Spångadalen mellan Rinkeby och Spånga planeras för nya dagvattenmagasin. Under Bromstens IP planeras för ett utjämningsmagasin.

Magasinen är till för att förhindra översvämningar vid extrema regn.

I dag beräknas de planerade magasinen klara 100-årsregn, 65 000 kubikmeter regn som faller inom tolv minuter, ett regn som inträffar högst en gång på 100 år. Sannolikheten för ett 100-årsregn är en procent varje enskilt år.

Sannolikheten för att ett 200-årsregn ska inträffa är enligt motsvarande beräkning 0,5 procent varje enskilt år.

Inom 10-20 år beräknas kraven ha ökat till att dammarna måste klara 200-årsregn.

Källa: Stockholm vatten och avfall

Visa merVisa mindre