Större fokus ligger nu på säkerheten i Slussens nya bussterminal. Största farhågan är att en buss som kör på fordonsgas börjar brinna och exploderar. Foto: Link Arkitektur

Så ska Slussens nya bussterminal klara brinnande bussar

Säkerheten i Slussens bussterminal i Katarinaberget har kritiserats. Här är stadens plan om ett värsta scenario med en gasbuss i lågor blir verklighet.

  • Publicerad 11:26, 19 okt 2016

Staden går nu vidare med planen på en bussterminal under Katarinavägen och Mosebacke. En sista granskning ska nu göras med start idag fram till den 16 november. I januari väntas kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet om bygget.

LÄS MER: Så blir bussterminalen vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

Det mesta är sig likt i förslaget. Terminalen ska in i berget, bussarna kör in och ut vid Stadsgårdsleden medan resenärer får en huvudentré vid Katarinavägen,

Fokus: Brand- och explosionsrisk

En förändring är att det nu är ett större fokus på brandsäkerheten, som fick stark kritik under sommarens samråd.

Att granska säkerhets- och riskfrågor ansåg också den styrande majoriteten vara det viktigaste efter samrådet.

Storstockholms brandförsvar ansåg bland annat att de som lämnar terminalen i stress och trängsel vid en olycka kan hamna mitt ute i trafiken på Stadsgårdsleden eller bli påkörda av Saltsjöbanan. Oacceptabelt, slog brandförsvaret fast.

Nu garanterar staden att det ska skapas en säker plats utan risk för påkörning att komma ut på vid en nödsituation.

Paket med säkerhetsåtgärder

Den största säkerhetsrisken med en underjordisk terminal är en brand eller en explosion med bussar som körs på fordonsgas. Det kan leda till en snabb och mycket kraftig brand.

Flera säkerhetsåtgärder föreslås därför i planen, bland annat att terminalen ska byggas så den klara en explosion utan ras, att den delas upp i åtskilda brandceller, att det installeras utrymningslarm, nödbelysning, vattensprinkler och gaslarm.

Snabb utrymning

Men det gäller också att få ut folk fort och säkert. Enligt staden ska terminalen kunna tömmas med god marginal innan läget blir kritiskt.

Hela sex utrymningsvägar planeras, tydlig information ska garanteras, rulltrappor ska köra med nödströmsförsörjning och utrymningshissar gå med reservkraft.

Om en olycka inträffar ska ett av bussarnas körfält vara fritt att använda för de som ska ut.

LÄS ÄVEN: Nya "hotet" mot Slussens bussterminal: stort avloppsrör

Ny kamp om Slussen: Fastighetsägare tar strid mot bussterminalen

Dörrarna ska stå emot en explosion och brand vid bussarna. Foto: Link Arkitektur

Uppemot 10 000 fler resenärer varje dag

Den nya bussterminalen ska ligga i Katarinaberget.

Det planeras sex ankomstplatser, 17 avgångsplatser samt 17 platser där bussarna kan stå och vänta mellan turerna.

Runt 37-40 000 resenärer ska passera här varje dygn. Det är mellan 5-10 000 fler än i dagens terminal.

Bussarna kör in och ut ur berget vid Stadsgårdsleden.

Vid Katarinavägen har resenärerna sin huvudentré som länkar samman bussarna, Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Ytterligare en entré finns vid kajplan intill Stadsgårdsleden, i Lokattens trappor som ska öppnas igen.

Här ska också ny hiss byggas mellan Katarinavägen och Stadsgården.

Visa merVisa mindre

Stadens tidplan

Granskning: 19 oktober - 16 november

Antagande i kommunfullmäktige: 1:a kvartalet 2017

Laga kraft: 2:a kvartalet 2017

Byggstart: 2019

Färdig bussterminal att tas i bruk: 2023-2025

Visa merVisa mindre