Så ska Sjöstans skolkris byggas bort

Barnen i Sjöstan ska inte behöva pendla när de börjar högstadiet lovar skolborgarrådet. Nu har staden en plan för att bygga bort stadsdelens skolkris.

  • Publicerad 12:00, 23 mar 2016

Ända sen Sjöstan började fyllas med barnfamiljer har bristen på förskolor och skolor varit en oro för föräldrar och en huvudvärk för stadens styrande politiker.

Nu ser läget inför höstens skolstart bättre ut än på länge. Då får stadsdelen en ny skolbyggnad när ett kontorshus intill Sjöstadsskolan byggs om med plats för 360 elever.

LÄS MER: Kontorshus i Sjöstan görs om till ny skola

Nytt högstadium krävs

Men de nya skollokalerna löser inte ensamma krisen. Redan 2018 behövs mer plats för de som då börjar högstadiet. Och de ska inte behöva pendla för att gå i skolan, slår skolborgarrådet Olle Burell (S) fast.

– De ska kunna gå i skolan i Sjöstan men det ställer högre krav på oss att få till skollokaler både på kort och på lång sikt, säger han.

För att klara målet kommer både paviljonger och nya skolor att behöva byggas.

Paviljonger i park

I ett första steg kommer kommunala Lugnets skola att byggas ut med ett högstadium som ska stå på den omdiskuterade bollplanen i parkområdet Ekbacken.

Här har det tidigare funnits ett löfte om en konstgräsplan men nu står det klart att politikerna kommer att prioritera en skola. Men Olle Burell understryker att det också blir en mindre konstgräsyta med plats för lek och spontanidrott.

– Vårt långsiktiga mål är att ta bort paviljongerna och få till en idrottsyta men skolan kan behövas i fem till tio år beroende på hur lång tid det tar att bygga nya skolor, säger Olle Burell.

Tullgårdsskolan byggs ut

De nya skolor han pratar om är dels en ny skolbyggnad vid Tullgårdsskolan på Södermalmssidan av vattnet. Tanken är att de lokalerna ska kunna ta emot barn från nybyggda Fredriksdal i västra Sjöstan.

– Det är bara 250 meter att ta sig över Skanstullsbron för de som bor i Fredriksdalshamnen, säger Olle Burell.

Nya skolor i Sjöstan

Men det behövs också helt nya skolor i Sjöstan. En möjlighet kan vara att riva de två kontorsbyggnader i kvarteret Godsfinkan, som ligger granne med Sjöstadsskolan och det kontorshus som ny görs om till skollokaler.

– De andra två huskropparna är inte lämpliga att bygga om utan här tittar vi på alternativet att riva och bygga en helt ny skola, säger Olle Burell.

En sista ny skola planeras sedan länge i Henriksdalshamnen, men här väntar staden fortfarande på beslut om att gräva ner Värmdöleden.

– Nu bygger vi äntligen i kapp skolbehovet efter felplaneringen i Sjöstan, säger Olle Burell.

LÄS MER: Plan på ny skola väcker motstånd

Sexåringar trängs in i Sjöstans skolor

Foto: Pi Frisk

Lugnets skola ska byggas ut med högstadium. Paviljonger sätts upp på bollplanen i Ekbacken. 

Foto: Elina Lundberg

Det här kontorshuset kommer bli skollokaler till hösten 2016. De två grannhusen kan rivas för att ge plats åt en helt ny skola. 

Foto: Per Cornell

Tullgårdsskolan på Södermalm byggs ut med ny skolbyggnad. 

Så ska skolkrisen lösas

1. I höst har ett kontorshus byggts om till nya skollokaler intill Sjöstadsskolan.

2. Senast 2018 ska paviljonger ställts upp i Ekbacken där högstadeieelever från Lugnets skola ska börja.

3. Tullgårdsskolan byggs ut med en ny skolbyggnad för att ta emot elever från västra Sjöstan.

4. Eventuellt rivs två kontorsbyggnader intill Sjöstadsskolan för att ge plats åt en helt ny skola.

5. En skola kan byggas i Henriksdalshamnen när Värmdöleden grävts ner.

Visa merVisa mindre