KAN RIVAS. Logistiskbyggnaderna, till vänster, och psykiatrikbyggnaderna till höger, kan komma att rivas när Region Stockholm vill bygga nytt vid Sankt Görans sjukhus. Foto: Per Brandt

Så ska Sankt Göransgatan få nytt liv

Regionen vill bygga om – och nytt vid S:t Görans sjukhus. Flera hus kan rivas längs Sankt Göransgatan planeras för lokaler för att skapa mer liv.

  • Publicerad 13:28, 21 jun 2021

S:t Görans sjukhusområde fanns först med i den stora detaljplanen för Stadshagen, som nu är igång. Locum, Region Stockholms vårdfastighetsbolag, hoppade av under resans gång, men verkar nu ha ändrat sig om områdets framtid.

Nu är stora bostadsbygget i Stadshagen igång

Locum planerar att bygga ut sjukhuset etappvis med bland annat nya och utökade lokaler för psykiatrisk vård, logistikcentrum och en ny byggnad för strålbehandling, skriver stadsbyggnadskontoret. Nu har ett så kallat start-pm, ett startskott på en ny detaljplan, klubbats igenom av stadsbyggnadsnämnden och nu ska förslaget jobbas vidare med.

Handel och hotell

Men för att få plats med det nya behöver en del av det gamla stryka på foten. Enligt stadsbyggnadskontoret rör det sig om flera gul- och grönklassade byggnader, bland annat nuvarande ­logistikbyggnader.

Enligt stadsbyggnadskontoret har Sankt Göransgatan potential för andra funktioner som lokaler för handel, kontor och hotell. Tanken är att nya byggnader längs gatan ska ha en ”uttalat urban karaktär med levande bottenvåningar”.

”Den grönblå majoriteten ser positivt på utvecklingen av S:t Görans sjukhus som är en synnerligen viktig samhällsangelägenhet. Med anledning av sjukhusområdets centrala placering på Kungsholmen är det angeläget att förslaget harmoniserar med stadssiluetten samtidigt som sjukhusets behov av utveckling och funktionella lokaler tillgodoses.” skriver styret i ett särskilt uttalande.

S:t Görans sjukhus

Uppfördes under andra halvan av 1800-talet, bestod ursprungligen av en huvudbyggnad, tre sjukhusbyggnader och en flygel som satt ihop med korridorer.

Byggdes om till lasarett i början av 1900-talet.

Under 1940-1950-talet moderniserades sjukhuset och flera byggnader tillkom.

1980-talet byggdes en ny kirurgibyggnad som blev ny huvudbyggnad. När den stod klar innebar det att större delen av den ursprungliga bebyggelsen hade rivits.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

PLANEN. Inringade byggnader är sådana som kan komma att rivas. Foto: Stockholms stad/Locum