Vattnet i Brunnsviken ska bli finare. Foto: Mostphotos

Så ska risken för algblomning minska i Brunnsviken

Vattenkvalitén i Brunnsviken är för dålig. Nu planeras en insats för att minska fosforhalterna i vattnet, vilket i sin tur ska leda till mindre algblomning.

  • Publicerad 17:48, 11 okt 2018

Förekomsten av fosfor i Brunnsviken är betydande och försämrar kraftigt vattenkvalitén. Nu planerar Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad att göra något åt problemet. Tillsammans med Solna och Sundbyberg har man därför tagit fram ett åtgärdsprogram.

Planen är att sprida 72 ton aluminiumklorid över en yta på 0,8 kvadratkilometer i havsviken. Åtgärden beräknas kosta åtta till nio miljoner kronor och ska minska risken för algblomning och öka siktdjupet i vattnet.

En naturlig process

Det fungerar som så att aluminiumkloriden binder fosforn så att den inte kan bidra till övergödning i vattnet. Metoden är beprövad och används för att förbättra vattenkvalitén i sjöar såväl i Sverige och som internationellt.

– Förr i tiden innan det fanns påverkan från samhället hade naturen ett eget sätt där aluminium i berggrunden kunde binda upp tillkommande fosfor. Eftersom vi tillför så mycket mer fosfor i dag finns det inget i naturen som kan binda upp det, säger Fredrik Erlandsson, limnolog på Stockholm Vatten och Avfall.

Genom att tillsätta aluminiumklorid simulerar man helt enkelt en naturlig process.

– Man tillsätter aluminium på ett artificiellt sätt. Det är samma sak som man gör med dricksvatten, säger Fredrik Erlandsson.

Finns det några risker med åtgärden?

– Det finns väldigt marginella risker, men väldigt goda utsikter att få en god effekt. Jag ser att det är en mycket bra åtgärd som jag hoppas att ingen opponerar sig emot.

Hur snabbt kan insatsen ge resultat?

– Man brukar se en ganska omedelbar effekt, vi pratar om veckor.

Kan påbörjas tidigast om ett år

I dagsläget är insatsen i planeringsfasen och nästa vecka hålls två samråd – den 17 oktober i Solna stadshus och den 18 oktober hos Stockholm Vatten och Avfall i Ulvsunda. Mötena vänder sig till mark- och vattenägare samt övriga intressenter.

– Vi kommer delvis informera och delvis ta in synpunkter, säger Fredrik Erlandsson.

Insatsen i Brunnsviken kan påbörjas tidigast om ett år.

– Om allt går precis som vi vill så skulle en upphandling kunna vara klar till tidig vår. Vi vill dock undvika att utföra åtgärden under lektid för fisk, så det kan påbörjas absolut tidigast nästa höst. Men det kan också dröja båda två och tre år i värsta fall.