I åtanke. Stadsdelsnämnden vill förhindra att de äldre ska behöva sitta inne ensamma hela sommaren. Bilden är från förra sommaren då Andréa Hedin besökte boenden i stadsdelen. Foto: Privat

Så ska Östermalms äldre få en roligare sommar

Mycket talar för att corona hänger kvar till sommaren. Nu tittar Östermalms stadsdelsförvaltning på hur man trots detta kan göra sommaren härlig – och säker – för stadsdelens äldre.

  • Publicerad 16:06, 4 maj 2020

Östermalms stadsdelsförvaltning har fått i uppdrag att ta fram ett sommarprogram med coronasäkra aktiviteter för äldre på stadsdelens vård- och omsorgsboenden, både kommunala och privata.

Detta beslutades på det senaste sammanträdet i stadsdelsnämnden efter ett förslag från

M, L, MP och C.

Utomhuskonserter

– Nu ser det ut som coronakrisen blir utdragen och vi har många äldre på boenden som riskerar att bli ensamma i sommar. Förvaltningen har fått ett särskilt uppdrag att se över vad vi kan göra för våra äldre på boendena utan att riskera social kontakt, säger stadsdelsnämndens ordförande Andréa Hedin (M).

Det kan till exempel handla om utomhuskonserter, utomhusluncher och andra lämpade aktiviteter, förklarar hon.

Hur mycket är bestämt i dagsläget?

– Det kommer bli särskilda insatser i sommar. Exakt vilka det blir på varje boende får de återkomma med i början på sommaren.