Så här ska utomhusbadet på Järvafältet se ut. Foto: Läsarbild Stockholm stad

Så ska man ta sig till nya Järvabadet

Nästa år börjar bygget av en väg och 50 parkeringsplatser för framtidens badgäster på Järvafältet.

  • Publicerad 13:00, 5 nov 2018

Mitt i berättade i juni i år, att efter 40 år av snack så ska ett utomhusbad på Järvafältet bli verklighet.

Badet som planeras vid Eggeby gård ska stå klart våren år 2020.

Nästa år börjar bygget på Järvafältet med en ny väg och parkeringsplats för framtidens badgäster.

Trafikkontoret ska uppgradera befintlig bilväg från Krällingegränd till det nya badet på sträckan inom reservatet. Den kommer att få en ny utformning med gångbana.

Bredvid E18:s norra sida utanför reservatet ska en parkeringsplats med cirka 50 parkeringar anläggas för badgäster.

Trädplantering ska kompensera grönytor

Som kompensation för den grönyta som man tar i anspråk ska man plantera träd på parkeringsplatsen, enligt ett tjänsteutlåtandet från trafikkontoret.

Järvabadet beräknas kosta 310 miljoner kronor att anlägga.

Utöver det beräknas vägen till badet och parkeringen uppgå till 15,5 miljoner kronor.