Så ska Liljeholmen komma närmare Söder

Under hösten inleds en utredning om hur Liljeholmens olika stadsdelar kan knytas samman. Vi har kikat på hur nya Liljeholmens framtid kan komma att se ut.

  • Publicerad 10:40, 3 okt 2014

Alla har vi någon gång svurit över omvägen man måste ta mellan Årstadal och Liljeholmen. Men nu ska det bli ändring på det. Exploateringskontoret har precis inlett arbetet med en utredning för hur Liljeholmens olika stadsdelar ska knytas ihop, samtidigt som fler bostäder ska byggas. 

– Syftet är att knyta ihop Årstadal med Liljeholmen och då är ju Södertäljevägen en av utmaningarna. Hur man löser det har vi fått lite olika förslag på, säger Martin Calmtorp, projektledare på exploateringskontoret.

Arbetet är än så länge i sin linda och han understryker att det är väldigt tidigt i projektet.

Överdäcka vägen

I stadens utredning kommer man bland annat använda två förslag som underlag, säger Martin Calmtorp. För några år sedan kom NCC tillsammans med Stockholmshem med ett förslag på hur man kan överdäcka Södertäljevägen. Även fastighetsbolaget Jernhusen, som äger stora delar av marken runt Liljeholmen, har tagit fram en vision för området som går ut på att göra om Södertäljevägen till en mer urban stadsgata och bygga 3 000 bostäder i flera etapper.

– För oss är Liljeholmen ett intressant område. En viktig del i vår vision är att knyta samman Liljeholmen med Södermalm. Från höghusen vid Liljeholmens brofäste skulle det vara närmare att gå till Hornstulls tunnelbana än till Liljeholmen, säger Sima Zangiabadi, affärsutvecklare på Jernhusen.

’’Som en barriär’’

I Jernhusens vision ingår även fler över- och undergångar över Södertäljevägen för att knyta samman områdena. De vill även se en delvis överdäckning av Södertäljevägen.

– Södertäljevägen är verkligen som en barriär i området. Men vi tror att det går att bygga lägenheter med bra boendemiljö utan att överdäcka hela sträckan, säger Sima Zangiabadi.

I visionsförslaget är vägen överdäckad på Liljeholmssidan, men inte vid brofästet till Liljeholmsbron.

–Vi är ju verkligen i en första idé-fas och vi ser fram emot att genomföra en stegvis utveckling tillsammans med Stockholms stad, säger hon.

Även NCC har tillsammans med Stockholmshem tagit fram ett förslag för hur Liljeholmen ska kunna förändras. De lämnade in en markanvisningsansökan för några år sedan där de bland annat ville bygga 1500 bostäder i området. Även Stockholmshem och NCC lägger tonvikt på att knyta samman Liljeholmen med innerstaden.

– Vi vill bygga den täta, levande staden som ska förlängas ut från Södermalm, säger Calle Wikerman, chef för fastighetsutveckling på Stockholmshem.

En stadsgata

I Stockholmshem/NCCs visionsförslag är hela Södertäljevägen överdäckad och Södertäljevägen är istället en stadsgata.

– Vi vill se byggnader med butiker i bottenvåningen och cykelvägar som går på själva Esplanaden. Vi vill bygga en levande stad helt enkelt, säger han.  

Stadens utredning ligger just nu i startgroparna och under hösten kommer arbetet att dra igång. Till årsskiftet hoppas man att ett start-PM, som beskriver områdets nuvarande förutsättningar, kan vara på plats. Hur lång tid det sedan kan ta till ett färdigt planförslag och en byggstart kan Martin Calmtorp på exploateringskontoret inte svara på. 

– Det är en process på flera år, så jag kan inte bedöma det i nuläget, säger han.

Fakta

Jernhusens förslag

3 000 bostäder vid brofästet och längs med Södertäljevägen i 2-4 etapper.

I första etappen vill man se 600 bostäder vid Liljeholmsbrons fäste.

Södertäljevägen ska göras om till urban stadsgata och delvis däckas över.

Det ska bli enklare att röra sig mellan stadsdelarna. Flera passager förbi Södertäljevägen ska byggas.

Man vill även knyta Liljeholmen tätare mot Södermalm. Promenadstråk på Södersidan som nu slutar vid bron ska förlängas även till Liljeholmssidan. Det ska även bli enklare att komma från kajen, direkt upp på bron.

Ambitionen är att kulturskyddade byggnader såsom godsmagasinet och det gamla kommunhuset på den västra sidan av Södertäljevägen i Liljeholmen ska integreras i den nya bebyggelsen.

Stockholmshem/NCC:s förslag

1 500 bostäder och 10 000 kvadratmeter kontor.

Södertäljevägen överdäckas mellan Hägerstensvägen och Liljeholmsbron.

Genomgångstrafiken leds i tunnlar under den nya stadsgatan som kommer att ligga där Södertäljevägen ligger idag.

Den nya Södertäljevägen blir en boulevard med butiker i bottenvången och kontor blandat med bostäder.

Projektet kommer göra det enklare att länka samman Liljeholmen med Aspudden i ett senare skede.

Visa merVisa mindre