Järfälla kommun har till exempel beslutat om att förlänga betalningstiden för hyror i kommunägda lokaler. Foto: Åsa Sommarström

Så ska kommunen hjälpa Järfällas företagare

Flera av kommunens företagare vittnar nu om färre kunder och en sämre inkomst till följd av coronavirusets framfart. Därför har Järfälla kommun beslutat om ett antal åtgärder för att lätta på bördan för de lokala företagen.

  • Publicerad 14:55, 20 mar 2020

Mitt i har tidigare berättat om situationen för företagare i skuggan av coronaviruset.

Järfälla kommun vill lätta på bördan för företagen. Därför har krisledningsnämnden i kommunen beslutat om ett antal åtgärder, enligt ett pressmeddelande.

Beslutet stöttas av samtliga partier i kommunstyrelsen.

Fakta

Kommunens åtgärder

Följande åtgärder införs direkt och gäller fram till den 15 maj 2020 om inget nytt beslut fattas.

  • Betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsa förlängs till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Betalningstider på hyror i kommunägda lokaler förlängs till 90 dagar. Kommunen hemställer Järfällahus AB att göra detsamma i de fall där Järfällahus AB är hyresvärd.
  • Betaltider till leverantörer kortas ner till 20 dagar för de fakturor som kommer in från och med fattat beslut. Detta gäller förutsatt att det är möjligt enligt gällande avtal.
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt.
  • Kommunen skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Järfälla kommun öppnar upp för att möjliggöra att caféer och restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart, förutsatt att polisen beviljar ansökan.
Källa: Järfälla kommun
Visa merVisa mindre

”Företagen livsviktiga”

Emma Feldman (M) är ordförande i krisledningsnämnden och ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla kommun. Hon är glad över att det finns en bred politisk uppslutning i Järfälla om att stötta företagen.

– Företagen är livsviktiga för kommunen och vi ser att det finns ett stort behov framför allt inom detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen att se till att fler företag kan ta sig igenom den här krisen, säger Emma Feldman (M).

Långtgående konsekvenser

Om restauranger och butiker tvingas stänga kan det få långtgående konsekvenser för arbetslösheten, kommunens ekonomi och Järfällas attraktivitet.

Regeringen har tidigare fattat beslut om lättnader för företagen på upp till 300 miljarder kronor. Bland annat tar staten över arbetsgivarens kostnad för sjukskrivningar och betalar en del av lönen vid korttidspermitteringar.

”Hotar jobben”

Eva Ullberg (S) är ledamot i krisledningsnämnden och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Hon tycker att det är bra att ledamöterna kommit överens om åtgärderna för just Järfälla kommun.

– Det är en kris som påverkar och hotar jobben i ett antal branscher. Det är därför bra att vi som komplement till regeringens åtaganden gör vad vi kan i kommunen för att skydda våra företag och löntagare, säger Eva Ullberg (S).

Hon berättar vidare att de följer utvecklingen och löpande ser över hur behovet av fler åtgärder kan komma att behövas.

”Ekonomiskt förödande”

Järfälla kommun kommer bland annat att förlänga betalningstiderna inom flera områden.

Nikoletta Josza (L) är ledamot i krisledningsnämnden och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon säger att de vill ge företagen mer utrymme när det gäller vissa kostnader.

– För småföretagare med små marginaler kan en sådan här kris vara ekonomiskt förödande. Kan vi underlätta för dem tills kassaflödena förbättras ska vi göra det, säger Nikoletta Josza (L).

Vad gör du för att stötta Järfälla under coronakrisen? Vill du tipsa om någon som gör en god insats eller har tagit ett bra initiativ?

Tipsa på sara.frisk@mitti.se.