Så ska kommunen hjälpa fattiga barn

Under hembesök hos 37 familjer i långvarigt biståndsberoende upptäckte socialkontoret att nära vart tredje barn saknade egen säng. Nu finns en åtgärdsplan som ska se till att fattiga barns behov blir tillgodosedda.

  • Publicerad 11:30, 3 mar 2014

Det var under hembesök förra och förrförra året som socialkontoret märkte hur 37 familjer i långvarigt biståndsberoende verkligen hade det. 28 procent av barnen i familjerna visade sig sakna något så grundläggande som en egen säng. Barnen sov på madrasser på golvet eller med andra familjemedlemmar.

– Rapporten lät allvarlig och det visar på att det finns ett större behov av stöd än vad man anade helt enkelt, säger Steffan Dozzi (KD), socialnämndens ordförande.

Flera föräldrar hade helt enkelt inte råd med sängar och de visste inte att de kunde söka bidrag från kommunen för att köpa sängar. Den största delen av föräldrarna menade att det inte finns plats för fler möbler i lägenheten.

Många barn saknade också leksaker, cyklar och fritidsaktiveter.

I december 2013 fick socialkontoret i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Nu är den klubbad och klar.

Handläggarna på enheten för arbete och försörjning ska fördjupa barnperspektivet när de jobbar med de här familjerna. Riktlinjer och rutiner ska ses över för att säkerställa att barnen får sina grundläggande behov tillgodosedda. Flera handläggare specialiseras också på familjer med flyktingbakgrund.

Från och med den 1 juli i år kan barn exempelvis få mer i bistånd, 3 000 kronor per år, för att kunna betala för fritidsaktiviteter.

– Det kan vara att man behöver till exempel skidor för att göra en utflykt eller att ett skolarbete kräver en dator och då ska barnen få tillgång till det också, säger Stefan Dozzi.

Handläggarna ska också ta ett bredare grepp på familjerna.

– Brist på saker kan vara ett tecken på att familjen behöver djupare hjälp och då måste vi ta ett helhetsgrepp på familjen för att se vad vi kan hjälpa till med. Kanske behöver de till exempel samtalsstöd, säger Stefan Dozzi.

Brist på saker kan vara ett tecken på att familjen behöver djupare hjälp.Stefan Dozzi (KD)