Sigtuna kommun arbetar med olika aktörer för att förebygga kriminalitet. Foto: Mikael Andersson

Så ska kommunen hindra att barn blir kriminella

Polischefen larmar om att brotten kryper längre ner i åldrarna – och kommunen håller med. I Sigtuna är det ett problem som måste hanteras i ett allt tidigare skede.

  • Publicerad 09:11, 6 sep 2021

Det är ett problem och vi i samhället behöver bli bättre på att tidigt fånga upp och förebygga

Christoffer Bohman, lokalområdespolischef i Sollentuna, där Sigtuna ingår, satte fokus på den ökade ungdomsbrottsligheten. Något som Mitt i Sigtuna tidigare rapporterat om.

– Åldern då man tappar tron på skola och jobb blir lägre, säger Christoffer Bohman.

Enligt polisen rör det sig om barn så unga som åtta-nio år som hanterar knark och vapen. Att kriminaliteten kryper ner i åldrarna är något som också bekräftas av både socialtjänsten och trygghetscentret i kommunen.

– Det är ett problem och vi i samhället behöver bli bättre på att tidigt fånga upp och förebygga. Vi vill hitta de här de här familjerna och ge dem hjälp och stöd, säger Catarina Odenberg som är förvaltningschef för individ- och familjeomsorg i Sigtuna kommun.

– För att förebygga detta görs det bäst på gruppnivå, alltså att man jobba med ungdomar i grupp för att förhindra utanförskap och alternativa normsystem i samhället, säger Catarina Odenberg.

Flera aktörer

Sigtuna har en modell som kallas för SSPF. Det står för skola, socialtjänst, polis och fritid. Det är i stora drag en samverkan mellan olika aktörer i samhället som arbetar med ungdomar i riskzonen.

En av olika aktörer som arbetar med förebyggande åtgärder i Sigtuna kommun är Trygghetscentret.

– Min uppfattning är att om man vill ha framgång i det brottsförebyggande arbetet på kort och lång sikt så kräver det omfattande insatser och samverkan inom flertalet områden med flertalet aktörer och myndigheter, säger Thomas Mileborn som är chef på trygghetscentret i Sigtuna kommun.

Lång historia av ungdomsbrott

Men att unga halkar in i kriminalitet är inget nytt förekommande. Så har det varit länge även om det idag kan röra sig om allvarligare brott i takt med att våldet eskalerar.

– Min bedömning är att minderåriga alltid har använts i brottsliga sammanhang men att det på senare år kanske blivit med strukturerat och systematiskt. Detta är inte unikt för Sigtuna kommun, utan något som sker i alla områden där det finns en organiserad brottslighet, säger Thomas Mileborn.

För de ungdomar som redan hamnat i kriminalitet jobbar kommunen annorlunda med jämfört med det förebyggande arbetet. Här handlar det om att bryta negativa mönster så tidigt som möjligt.

– Man måste jobba olika också. De ungdomar som redan är inne och har blivit uppfångande av nätverken, de måste vi jobba med punktmarkering och mer arbeta tillsammans runt den ungdomen, säger Catarina Odenberg.

Nästan dubbelt så många smittade

Nyheter Stora skillnader i olika områden En ökning från vecka 36 till vecka 37 i antalet smittade i Sigtuna kommun. Inget nytt dödsfall, enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport.fredag 24/9 10:15

Sigtuna faller i företagsranking igen

Nyheter Tappat från 16 till 75 plats på nio år När Sigtunaföretagare rankar kommunen faller den på Sverigelistan för sjunde gången på nio år.onsdag 22/9 11:57

Känd Sigtunadoldis med i "Draknästet"

Nyheter Entreprenören Jonas Eriksson hetare än någonsin I somras satt han dagligen i EM-studion och hans nya padelbana i Sigtuna stadsängar invigdes. Nu kan Sigtunabon Jonas Eriksson även titulera sig som drake.måndag 20/9 10:08