Joakim Jonsson och Jan Höglund från Österåkers sportfiskeklubb. Foto: Privat

Så ska havsöringens barnkammare förbättras

Österåkers sporfiskeklubb utför de kommande dagarna ett fiskevårdsprojekt i Smedbyån. Syftet är att ge havsöringen bättre lek- och uppväxtmiljöer.

  • Publicerad 16:16, 10 okt 2018

På onsdagsmorgonen inleddes arbetet i Smedbyån med att forsla dit sten och grus, som sedan ska placeras ut på en utvald sträcka. Insatsen kommer att göra vattenflödet mer strömt.

– Vattendragen är strömmande i sig, men i och med närliggande jordbrukslandskap blir det sediment i ån och botten blir lervälling. I det kan inte öringen lägga sin rom, men om vi lägger grus på botten och placerar ut stenar gör det att vattnet runt stenarna strömmar lite snabbare, säger Joakim Jonsson, ordförande i Österåkers sportfiskeklubb.

När vattenströmmen ökar bidrar det dels till att sedimenten forslas bort och inte stannar på botten och dels till att syrehalten i vattnet blir högre.

– Syret behövs för att öringens rom ska kläckas. Sedan erbjuder stenarna också ynglen skydd från predation – fåglar, mink och annat som kan dyka upp, säger Joakim Jonsson.

Stort behov av åtgärder

Att skapa lek- och uppväxtmiljöer på det här sättet kallas för biotopvård och har stor ekologisk betydelse för havsöringen. Fisken vistas annars större delen av året i Östersjön, men går på hösten upp i vattendragen för att leka och i vissa fall övervintra. På våren kläcks sedan romkornen. Ynglen stannar i bäcken och äter upp sig tills de är tillräckligt stora för att vandra ut i havet.

Joakim Jonsson berättar att Smedbyån är en av åarna i kommunen där havsöringen har bäst förutsättningar, men att behovet av biotopvård ändå är enormt.

– Människan har ägnat många år åt att anlägga dammar och ta bort möjligheten för havsöringen att komma upp och leka i i vattendrag. Allmänhet och politiker måste få upp ögonen för behovet av fiskevård.

Fokus på fiskevård

Åtgärderna i Smedbyån utförs ideellt av Österåkers sportfiskeklubb, som förvaltar och har tillsynen av kommunens fiskevatten.

Klubben jobbar kontinuerligt med fiskevårdsprojekt och utvärderade i slutet av augusti havsöringbeståndet i nio åar i kommunen genom så kallat elfiske, där fisken bedövas av en elgenerator och håvas in för räkning.

I november anordnar sportfiskeklubben en havsöringstävling, ÖSFK Sea Trout Challenge, för att samla in pengar och skapa intresse och engagemang för kommande fiskevårdsprojekt.