Tijana Vasic håller bullret borta med musik i lurarna, när hon promenerar från Aspudden till Södermalm, längs Södertäljevägen. Foto: Märta Lefvert

Så ska hårt trafikerade Södertäljevägen bli stadsgata

Mer utrymme för cyklister och fotgängare och ökad trafiksäkerhet i hårt trafikerade korsningar. Det står högst på medborgarnas önskelista när Södertäljevägen ska omvandlas till en mer stadslik gata.

  • Publicerad 06:40, 2 nov 2020

Hårt trafikerade Södertäljevägen skiljer stora bostadsområden åt. På ena sidan finns Liljeholmen, Aspudden och Midsommarkransen, på den andra Liljeholmskajen och Årstadal.

I framtiden kan det bli annorlunda. Stockholms stad planerar att göra om vägen till en mer stadslik gata, kantad av bostäder och arbetsplatser, och med bättre förbindelser mellan områdena runt vägen.

Det låter bra, tycker 30-åriga Aspuddsbon Tijana Vasic. Mitt i träffar henne när hon är på promenad till Södermalm, på gångvägen intill den bullriga leden.

– Jag har ofta tänkt på att det är svårt att korsa vägen, särskilt om man cyklar och har råkat hamna på fel sida. Jag tycker också att gång- och cykelbanan är väldigt smal, säger hon.

Tijana Vasic, 30, bor i Aspudden och promenerar ofta längs Södertäljevägen till Södermalm. "Inte världens roligaste sträcka", säger hon. Foto: Märta Lefvert

Läskig korsning

Tijana Vasic är inte ensam om den uppfattningen. Stockholms stad har nyligen genomfört en digital dialog med medborgarna, bland annat för att få en bild av vilka förändringar de skulle vilja se. 1 121 svar kom in.

Av dem var det många som önskade sig mer utrymme för både fotgängare och cyklister och bättre kopplingar under/över Södertäljevägen. Det måste bli smidigare och tryggare att ta sig mellan till exempel Årstadal och Liljeholmstorget, är en åsikt.

Vera Andersson, på promenad från Mälarhöjden till Mariatorget. Här har hon hunnit till Liljeholmsbron. Foto: Märta Lefvet

Ökad trafiksäkerhet är också ett hett önskemål. Många tycker till exempel att korsningen mot Årstabergsvägen är "läskig".

Mälarhöjdsbon Vera Andersson, 74, är en av dem.

– Den är otäck, för det kan vara grönt för fotgängare och cyklister bara på en del av vägen. Sedan blir man stående i mitten och får vänta på grönt ljus igen. En del åker över ändå. Kanske det vore bra med en gång- och cykelbro där, säger hon.

Liljeholmskajen kan bli betydligt trivsammare än nu, tycker både staden och många som deltog i den digitala enkäten. Foto: Märta Lefvert

Kopplas ihop med Söder

Ett huvudsyfte med projektet är att bättre koppla samman Liljeholmen med Södermalm. Liljeholmen ska kännas som en naturlig fortsättning på innerstaden. Det ska också bli nya parkmiljöer och fler mötesplatser i området.

– Projektet handlar inte bara om att förändra vägar utan också om att ta vara på de värden som finns i området. Kajen vid Liljeholmsbron har till exempel stor potential att bli en mötesplats och det har många lyft fram, säger Joel Berring, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

I sin linda

Han betonar att projektet är komplext och i sin linda. Många knutar ska lösas. Södertäljevägen måste till exempel fungera som en viktig transportled även i framtiden, samtidigt som cyklister och fotgängare ska ta mer plats. Tvärbanans punktlighet får inte heller äventyras av projektet.

– Det är många komplexa frågor att lösa så det är bra att vi är i gång nu. Det känns också bra att många av de frågor vi tog upp i vårt start-pm är sådant som medborgarna lyfte i dialogen. Det visar att vi är på rätt spår.

Södertäljevägen, en regnig höstmorgon. Foto: Märta Lefvert

Programmet ska godkännas 2023

Området som ska omvandlas är Södertäljevägen och dess omgivning, mellan Liljeholmsbron och Midsommarkransen. Även en del av Hägerstensvägen ingår.

Omvandlingen är i ett tidigt skede. Start-pm togs av stadsbyggnadsnämnden i april 2020.

Den digitala dialogen genomfördes den 1 juni–14 augusti 2020. Nu ska ett program arbetas fram, som väntas gå ut på samråd första kvartalet 2022.

Programmet ska godkännas första kvartalet 2023, är planen.

Källa: Stockholm växer

Visa merVisa mindre

Några röster ur enkäten

"Låt innerstaden växa ut från Södermalm. Gör det trevligare för gående och cyklister. Trafikleden är i dag en barriär för det mesta av stadslivet."

"Årstadal behöver en enklare väg till Liljeholmen. Det är alldeles för många omvägar för att ta sig till Liljeholmen."

"Platsen nedanför/under Liljeholmsbron vore lämplig för mat, nöje & kultur. Bevara de gamla tåggyggnaderna i tegel och föräta med nya lokaler lämpliga för restaurang/nattklubbar."

"Cykelbana som korsar tvärbana som korsar gågata. Det är för många hinder som gör att denna knutpunkt stannar fotgängare och cyklister."

"Bygg hus längs Hägerstensvägen för att minska känslan av transportsträcka. Gärna hus på båda sidor gatan med stadskänsla och rörelse."

"Bygg ihop Liljeholmen med Hornstull. Om staden på Liljeholmssidan går hela vägen fram till bron kommer det inte att kännas som att Stockholm tar slut i Hornstull."

Källa: Stockhoms stad

Visa merVisa mindre