Trafikverkets första plan för hur Gudöbroleden ska byggas om har varit ute på samråd under hösten. Foto: Claudio Britos

Så ska Gudöbroleden bli säkrare

Trafikverket planerar att bygga om Gudöbroleden. Den ska bli smidigare och säkrare för de som cyklar, går och åker buss. Men både trafikanter och Haninge kommun vill se fler förändringar.

  • Publicerad 12:57, 11 dec 2020

Det man sysslar med i dag är frimärksplanering, små insatser här och var.

Trafikverket planerar att bygga om den hårt trafikerade Gudöbroleden där uppemot 18 000 fordon passerar dagligen.

Planeringen är fortfarande i ett tidigt skede, och myndigheten arbetar nu med att ta fram en vägplan som Haningeborna nyligen har fått tycka till om vid det första samrådet.

Den delen som planen gäller är en cirka 5,5 kilometer lång sträcka som börjar 100 meter söder om Grindstugan i Vendelsö och som sedan går genom Tyresö och slutar i Skrubba.

Bättre för cyklister

Det finns två fokus: att bygga om och till gång- och cykelvägen och att göra det bättre för busstrafiken. I dag finns det problem både med trafiksäkerhet och framkomlighet, konstaterar Trafikverket.

Gång- och cykelvägen ska bland annat bli bredare och rakare för att kunna bli ett så kallat regionalt cykelstråk.

– Det är en sträcka som ska vara väldigt attraktiv att cykla. Vi kommer bredda den och separera gående från cyklister. Vi ska försöka räta upp det hela, säger projektledaren Helena Södergård.

Svante Berg och Bengt Svensson, som representerar flera villaägarföreningar i Haninge och Tyresö, vill se större förändringar längs med Gudöbroleden. I Tyresö klubbade politikerna nyligen igenom att det ska bli en maxhastighet på 50 km/h på hela Gudöbroledens sträcka genom Tyresö, trots att det går emot Trafikverkets rekommendation. Några nya hastighetssänkningar på Haningedelen är inte aktuellt. Foto: Sacharias Källdén

Inte tillräckligt

Körfält vikt åt bussar föreslås på vissa delar av sträckan liksom ombyggnad av korsningar och trafiksignaler som prioriterar kollektivtrafik.

Men bland annat villaägarföreningarna i området tycker inte att det i tillräckligt. De anser att det främsta problemet på leden är bussarnas blandning med biltrafiken, och att ett mål ska vara separata bussfiler hela vägen för att främja busstrafiken. Man vill också att rondeller ersätter korsningar.

– Det man sysslar med i dag är frimärksplanering, små insatser här och var. Man måste se till helheten, säger Svante Berg, styrelseledamot Villaägarna Haninge-Tyresö.

Föreningarna är medvetna om att några av deras förslag skulle ta lång tid att få på plats och kräva stora investeringar.

– Man måste ha en plan att jobba emot även om det ligger tio tjugo år framåt i tiden, säger Bengt Svensson, styrelseledamot i Trollbäckens egnahemsförening.

Snäv plan

Även Haninge kommun tycker att Trafikverkets plan är för snäv. Helst ser man att vägplanen omfattar hela leden ner till väg 73 i Handen, eller åtminstone till Vendelsö skolväg i Sågen.

– Det är positivt att de tittar på kollektivtrafiklösning och cykelbana, men vi tycker att man ska ta ett helhetsgrepp på alla trafikslag. Vi inser att det finns begränsade medel, men det är flera delar av vägen som är högt belastade och problematiska, till exempel vid Lidl-rondellen och vid Ica Maxi, säger Robert Örtegren, trafikstrateg på Haninge kommun.

Haninge kommun tycker att Trafikverkets plan är för snäv, och ser helst att planen omfattar hela leden ner till väg 73 i Handen, eller åtminstone till Vendelsö skolväg i Sågen. Foto: Claudio Britos

30-tal har tyckt till

Ett 30-tal synpunkter kom in från allmänheten i det första samrådet nu under hösten.

– Vi har noterat dem och kommer att ha fortsatt dialog. Vi vill inte köra vårt eget race utan få input tidigt. Hittills har det varit översiktligt. Nu är vi i startgroparna för att börja jobba med lösningar och detaljer, säger Helena Södergård på Trafikverket.

Nästa chans att tycka om till planen blir under nästa år, och planerad byggstart är 2024.

Det här föreslår Trafikverket

Vägplanen täcker 5,5 km. Sträckan börjar nära rondellen vid Grindstuvägen i Haninge och slutar nära trafikplats Skrubba. Preliminär byggstart är 2024.

Det här föreslår Trafikverkat bland annat:

✔ Bredda gång- och cykelvägen till 4,3 meter som är standarden för regionalt cykel-
stråk. Gäller mellan Grindstuvägen och Skrubba Malmväg, eventuellt med undan-
tag för smala passager.

✔ En 1,7 km ny gång- och cykelväg mellan Skrubba malmväg och trafikplats Skrubba.

✔ Kollektivtrafikkörfält på två sträckor: mellan trafikplats Skrubba till Skrubba Malmväg och mellan Modevillan till Vendelsövägen.

✔ Ombyggnad av korsningar och singalprioritering för bussar.

Källa: Trafikverket samrådsunderlag

Visa merVisa mindre

Hur tycker du att Gudöbroleden fungerar i dag, och vad kan förbättras?

Foto: Claudio Britos

Kjell och Ingegerd Rask, 65.
– Den är för trång, det är för mycket bilar på den. Man skulle behöva bredda den rejält och kanske bygga ut den med två filer i vardera riktning. Det var när de byggde cykelbanorna som det blev litet, säger Kjell.

Ingegerd håller med och fortsätter:

– Det har ju blivit svårare att släppa fram utryckningsfordon då vägarna är mycket smalare än förut. Det handlar kanske mer om att öppna upp flödet för bilarna så att man kan korta ner köerna och göra det enklare för bilister. Vi brukar inte promenera längs med vägen, det är hemskt med allt oljud, säger hon.

Foto: Claudio Britos

Fredrik Wiberg, 32 år.

– Jag är oftast ute och springer och cyklar längs med leden och tycker att det är tillräckligt bra för mig. Som bilist kan jag förstå att den är lite trång och att köer uppstår.