Så ska förorenade Trekanten bli renare

Trekanten är en idyll, men en idyll under hårt tryck. Tunga trafikleder och växande bostadsområden förorenar sjön. Nu gör Stockholms stad en stor satsning för att rena sjön.

  • Publicerad 08:36, 20 jun 2017

Det är tidig, solig morgon vid Trekanten. Vid bryggan intill båtklubben simmar en sothönefamilj. De duniga ungarna skvätter runt med sina späda vingar. Trion på bryggan – hållbarhetskonsulterna Tove Björklund och Katharina Fryers Hellquist från företaget ReCollab och Sofia Spaak från Stockholm Vatten och Avfall – tittar förtjust på.

– Oj, titta på dem, vad fina de är, säger Tove Björklund och skrattar.

Det är många som uppskattar Trekanten – inte bara fågellivet utan också fisket, badstranden och den fina naturen runtomkring. Sjön betyder enormt mycket både för barnfamiljer, ungdomar och äldre i området.

Men det är också en förorenad sjö, som inte lever upp till EU:s vattendirektiv. Inte minst är halterna av giftiga ämnen som bly, kadmium och pah för höga.

– Sjön är omringad av stora trafikleder och bostadsområden. Föroreningarna från dem hamnar i dagvattnet som rinner ut i sjön. Det flödet behöver minskas, säger Tove Björklund.

Miljöförvaltningen i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall inledde projektet för ett år sedan, då man började ta fram lokala åtgärdsprogram för flera sjöar och vattendrag i Stockholmsområdet.

– Vår strategi är att stoppa föroreningarna redan innan de kommer ner i sjön. Vi vill vara proaktiva, säger projektledaren Sofia Spaak.

Med en nick mot Södertäljevägen berättar hon att man hittat en gräsyta vid motorvägen där det finns möjlighet att infiltrera det starkt förorenade dagvattnet och på så vis rena det innan det hamnar i Trekanten. Förorenat vatten från parkeringar runt sjön planeras avledas till växtbäddar, där det ska filtreras. En tredje åtgärd blir att förbättra den skärmbassäng som finns i den del av sjön som vetter mot Vinterviken och som är extra utsatt på grund av Essingeleden snett ovanför. Bassängen avskärmas med en träspång, som det hänger ett stort plastskynke under.

– Vi ska bygga ännu flera skärmar i bassängen så att vattnet tvingas röra sig i kringelikrokar innan det rinner ut i resten av sjön. Då går det långsammare och ännu mer föroreningar hinner sjunka ner till botten, säger Sofia Spaak.

Hon har knutit till sig flera företag till projektet. Ett av dem är ReCollab, där Tove Björklund och Katharina Fryers Hellquist arbetar. Deras roll är framför allt att skapa en dialog med dem som bor och verkar i området – för att få in synpunkter, fånga upp lokal kunskap och informera om det arbete man görs.

Nyligen hölls därför ett öppet möte vid Lustikulla Liljeholmen. Boende, sportfiskare samt representanter från skola, förskola, intresseföreningar och serviceboendet dök upp.

– De fick bland annat berätta om vad de värderar högst med Trekanten. Det var sådant som bad, fiske, rekreation och naturens skönhet, säger Katharina Fryers Hellquist.

Och semesterfirare kan andas ut. Föroreningarna till trots är det inte farligt att bada i Trekanten, betonar trion vid bryggan.

 

Fakta

Flera metoder används

Detta har redan gjorts:

1982 började man tillsätta dricksvatten. 1983 började man pumpa ut bottenvatten, något som minskade fosforhaltern. Sedan dess har man bland annat installerat flera reningsanläggningar för dagvatten. 2011 band man fosforn i sjöbottnen genom att tillsätta aluminiumklorid i sedimentet

Detta ska göras, bland annat:
Vid en gräsyta (torrdamm) vid E4/E20 planeras förorenat vatten infiltreras och renas i mark på väg till Trekanten..

Förorenat vatten från parkeringar runt sjön ska filtreras i växtbäddar.

Skärmbassängen innanför spången i sjöns ena hörn ska förbättras.

 

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre