Så ska företagsklimatet på Kungsholmen bli bättre

Småföretagare på Kungsholmen upplever företagsklimatet i stadsdelen som krångligt. Nu har stadsdelsnämndens ordförande, Rasmus Jonlund (L), kommit på en lösning. – Detta skulle förhoppningsvis underlätta för företagarna att förverkliga fler affärsidéer, säger han.

  • Publicerad 05:00, 10 apr 2019

Malin Nordström driver butiken Hantverkargatan 18 på Kungsholmen. Hon är också ordförande i områdets företagarförening, som heter KungsÖ och startades för tre år sedan.

Den 28 mars arrangerade föreningen, med Malin i spetsen, en vårfest i kvarteret. Då blev hon varse om att en sådan sak är tämligen krångligt: olika tillstånd ska sökas och strikta regler följas.

– Sen vet man inte riktigt vem man ska ringa och söka tillstånd hos om man vill ha ett event i kvarteret. Är det stadsdelsnämnden, förvaltningen, polisen eller någon annan, säger Malin Nordström.

Malin Nordström, ordförande i KungsÖ Företagarförening. Foto: Jonas Sylvén-Möller

”Allt behöver inte vara förbjudet”

Hon upplever att Stockholms stad är motvalls och att de inte riktigt vill underlätta för den som vill liva upp i staden på olika vis.

– Allt behöver väl inte vara förbjudet och ta stopp på en gång, säger hon.

Guida företagarna rätt

En som har tagit till sig av Malin Nordströms kritik är Rasmus Jonlund (L). Han är ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd och har kommit på en idé som ska förenkla tillvaron för småföretagarna i trakten.

– Mitt förslag är en slags företagarservice. Om man vill skapa till exempel en gatumarknad ska man inte behöva tänka på allt själv. Det ska finnas en enda samlad ingång för när företagare behöver service eller tillstånd av olika slag, säger Ramsus Jonlund.

Han håller med Malin om att det kan vara svårt att veta var och vilka tillstånd som ska sökas beroende på vad man vill göra.

– Företagarservicen kan då hjälpa till att guida till rätt förvaltning eller bolag. Detta skulle förhoppningsvis underlätta för företagarna att förverkliga fler affärsidéer, säger Rasmus Jonlund. 

Underlätta för tjänstemännen

Just nu är företagarservicen på idéstadiet och inga detaljer är satta. Men Rasmus Jonlund tanke är att förslaget ska gälla hela staden och han ämnar driva frågan vidare i stadsdelsnämnden och i kommunfullmäktige.

– Det skulle nog också underlätta för tjänstemännen på olika berörda förvaltningar, säger han. 

”Vore fantastiskt”

Malin Nordström på KungsÖ Företagarförening välkomnar Rasmus Jonlunds idé. Hon tror att det skulle vara bra för hela Kungsholmen.

– Det vore fantastiskt om den här servicen fanns, säger hon.