Förbättringar. Cykelnätet i Skärholmens stadsdelsområde ska utökas och förbättras. Foto: Anna Rönngren

Så ska fler Skärholmsbor välja cykeln

Stockholms stad vill att fler ska cykla både till jobbet och på fritiden. Men i Skärholmen cyklar förhållandevis få. Nu planeras flera nya cykelstråk i stadsdelen.

  • Publicerad 06:15, 10 maj 2021

Det blir enkelt, tydligt och säkert att cykla även för ovana cyklister.

Boende i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng är inte särskilt förtjusta i att cykla om man jämför med boende i andra stadsdelar. I länsstyrelsens senaste medborgarundersökning på stadsdelsnivå från 2017 uppgav 50, 3 procent i Skärholmens stadsdelsområde att de aldrig cyklar. Motsvarade siffra i grannstadsdelen Hägersten-Liljeholmen var 26,1 procent, medan snittet i Stockholm var 33,5.

Flera cykelbanor väntar

Men nu ska det bli enklare. Flera nya cykelvägar planeras i stadsdelsområdet, det framgår av stadens cykelplan som just har uppdaterats.

I den föregående planen från 2012 riktade stadsplanerarna in sig på att få jobbpendlare att cykla, nu breddar de fokus till att få stockholmarna att cykla mer generellt även till fritidsaktiviteter, skolor, när de ska handla eller behöver olika typer av service.

I Skärholmens stadsdelsområde planeras helt nya cykelbanor längs Bredängsvägen, Vårbergsvägen och Skärholmsvägen mellan Smistavägen och trafikplats Bredäng.

– I Skärholmen finns det cykel- och gångbanor i bostadsområden, men de är ofta rätt smala och där samsas cyklister och gående. Tanken här är att komplettera det nästet med en cykelinfrastruktur med cykelbanor eller cykelfält längs de stora gatorna, säger Joakim Boberg, cykelsamordnare på trafikkontoret.

"Ska bli säkrare"

I planen ingår också att bredda cykelbanor och bygga fler cykelbanor så att man lätt kan cykla till skolor, idrottsplatser och dylikt.

Hur ska ni få fler att cykla i området?

– Cykelplanen går ju ut på att det ska bli enklare och säkrare att cykla i hela staden genom att bygga ett mer finmaskigt och tydligt cykelnät där det blir enkelt, tydligt och säkert att cykla även för ovana cyklister.

Hur ska ni göra det?

– Genom att planera tillräckligt breda cykelbanor där man kan mötas säkert och köra om säkert. Och att ha en bra skyltning och vägvisning så att man hittar dit man ska även om man inte cyklar varje dag. På det sättet tror jag att fler som inte cyklar i dag uppmuntras att prova på.

Upprustning på gång

I cykelplanen ingår även att förbättra redan befintliga cykelstråk. Trafikkontoret vill också flytta det tidigare planerade huvudstråket över Skärholmstorget till att i stället gå via Äspholmsvägen.

– På torget finns torghandel så det är svårt att få till det bra med en cykelbana. Tanken nu är att underlätta för cykling på Äspholmvägen för den som vill ta sig från östra till västra Skärholmen och att bygga en cykelparkering vid torget, säger Joakim Boberg.

Färre cyklar i Skärholmen

Cykelnätet i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng ska förbättras med fler och bättre cykelvägar.

Bland annat längs Bredängsvägen, Vårbergsvägen och Skärholmsvägen.

Jämfört med andra stadsdelar är det få som cyklar i Skärholmen. I länsstyrelsens senaste medborgarenkät på stadsdelsnivå, 2017, uppgav hälften av Skärholmsborna att de aldrig cyklar. Det är den högsta siffran i hela Stockholm, snittet var en tredjedel.

Enligt resvaneundersökningen från 2019 genomfördes 10 procent av alla resor i Stockholm med cykel. Stadens mål är att den siffran ska vara 25 procent.

Planen är att den nya cykelplanen som innefattar hela Stockholms stad ska vara genomförd 2040.

Källa: Trafikförvaltningen, Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Hur ska man få fler Skärholmsbor att cykla? Och varför cyklar så få?

Claes Carlsson, 67 år Sätra.

– Det är nog vana. De har väl aldrig börjat cykla. Och har kanske ingen cykel och då blir det ju inte av. Jag tycker det är rätt okej här om man vill cykla. Själv cyklar jag när det är hyfsat väder. Men bara i närheten, till Skärholmen eller Bredäng eller till skolan när jag hämtar barnen.

Elisabeth Gassbo, 49 år, Sätra.

– Jag tycker att vi har bra cykelstråk så förutsättningarna finns. Men jag vill inte cykla bland bilar utan vill att det ska vara uppdelat. Människor är mjuka och bilar hårda, så det är en dålig kombination. Själv jobbar jag på andra sidan stan så jag åker tunnelbana eller bil.

Inga Håkansson, 66 år, Sätra.

– Ingen aning. Jag tycker det är för många som cyklar redan idag. Det går inte att promenera till Skärholmen för de cyklar på en eller så plingar de så man får hjärtinfarkt. Jag tycker det är idiotiskt att dela på gång- och cykelbana. De borde separera på gång- och cykelbanor. Och de får gärna cykla vid motorvägen men inte där jag ska gå.