Större. Adolfsbergsskolan hyr in sig i en kontorsbyggnad, och expanderar nu lokalerna. Foto: Ellinor Prawitz

Så ska fler elever få plats i Adolfsbergsskolan

Varje år ska den nystartade Adolfsbergsskolan i Mariehäll fyllas på med nya årskullar. Det innebär att behovet av utökade lokaler är stort, och nu hyr man in sig på ytterligare 580 kvadratmeter i samma fastighet.

  • Publicerad 16:50, 14 nov 2019

Förra året flyttade de första eleverna in i Adolfsbergsskolans lokaler i en kontorsfastighet på Gårdsfogdevägen. Behovet av skolor är stort i Mariehäll, och när lokalerna stod tomma passade staden på.

Staden vill starta ny skola i Mariehäll – redan nästa höst

Idag går där cirka 135 elever i förskoleklass och årskurs 1 i de tillfälliga lokalerna. Planen är att det varje år ska fyllas på med nya årskullar, vilket innebär ett behov av fler lokaler.

Första eleverna på plats i Mariehälls nya skola

Därför tittar nu Stockholms stad på en tomt längs Tegelbergsvägen, där det idag står två tomma 40-talshus som ska rivas. Här vill man göra plats för fler paviljonger åt Adolfsbergsskolan. Trots att de gamla husen är gul- och grönklassade av Stadsmuseet, är de för slitna för att bevaras.

– De har sprickor och sättningar som inte är lämpliga att bevara, och det är inte heller ekonomiskt försvarbart att renovera dem, säger Renoir Danyar, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Men trots det har de ännu inte kunnat rivas. Enligt SISAB, som förvaltar stadens skolfastigheter, har rivningslovet inte beviljats eftersom husen innehåller skyddsrum. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som beslutar om ett skyddsrum ska avvecklas, och när eller om detta kan ske är ännu oklart.

Hyr in sig i fler lokaler

Men rivna hus eller inte – behovet av elevplatser kvarstår för Adolfsbergsskolan, eftersom en ny årskull ska in höstterminen 2020. Det har gjort att utbildningsnämnden har kikat på andra alternativ.

Från den 1 januari kommer de hyra in sig på ytterligare 580 kvadratmeter i den befintliga kontorsbyggnaden där Adolfsbergsskolan huserar idag.

– Då är lokalerna tillgängliga för oss för ombyggnad och ska anpassas, men vi har inte någon entreprenör klar än och därför inte en exakt tidplan, säger Monica Strandgren, handläggare på utbildningsförvaltningen.

Bygglovet är ännu inte beviljat, men enligt Monica Strandgren rör det sig om en tidsfråga. De nya lokalerna i fastigheten kommer att ge plats för ytterligare 100 elever, fördelat på fyra parallellklasser.

– Lokalerna kommer att vara klara i god tid inför skolstarten i augusti 2020, säger hon.

Det innebär att det med tiden kommer byggas fler tillfälliga paviljonger i området, beroende på när 40-talshusen kan rivas.

Ska senare bli bostadsområde

På sikt är planen att hitta en plats för Adolfbergsskolan att stå på permanent. När det är gjort, ska området där 40-talshusen står istället bebyggas med 214 nya bostäder och studentlägenheter.

Totalt rör det sig om sex byggnader, varav fem av dem blir flerfamiljshus, och den sjätte studentbostäder. Detaljplanen vann laga kraft i mitten av oktober, och byggnaderna går under namnen Betongblandaren 14 och Fullblodet 9. Det lär dock dröja flera år innan spaden sätts i marken.

Studentlägenheter. Såhär är det tänkt att de framtida studentbostäderna ska se ut i Mariehäll. Foto: Brunnberg & Forshed