Så ska du agera om krisen eller kriget kommer

I samband med den nationella krisberedskapsveckan delas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till samtliga hushåll i landet. Syftet är att öka allmänhetens kunskap om förberedelser för stora krissituationer. I Järfälla kan du dessutom gå en kort utbildning för att lära dig ännu mer.

  • Publicerad 14:39, 29 maj 2018

I måndags började den nationella krisberedskapsveckan. En kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Under veckan får landets kommuner möjligheten att engagera sina invånare i aktiviteter som rör förberedelser för situationer där allt i samhället inte fungerar som vi är vana vid. Exempelvis under krig, terrordåd och extrema naturkatastrofer.

I Järfälla kan du ikväll ta del av Civilförsvarsförbundets utbildning 72 timmar, som arrangeras i kommunhuset 18.00.

I samband med veckan skickar MSB – på uppdrag av regeringen – även ut en broschyr till 4,8 miljoner hushåll.

– Regeringen vill att vi blir bättre förberedda inför sådana situationer, säger Christina Andersson, projektledare för både broschyren – som har namnet Om krisen eller kriget kommer – och krisberedskapsveckan.

Inte skett på 57 år

Utskicket är historiskt. Senast något liknande skedde var 1961 under kalla kriget. Den broschyren var endast inriktad på militärt hot.

– Nu väger vi in fler situationer eftersom hotbilden är bredare i dag med IT-angrepp och liknande, säger Christina Andersson.

MSB:s förhoppningar är att broschyren ska skapa diskussion kring beredskap generellt, men också att den sparas på något bra ställe och redan nu kan börja användas. I broschyren finns nämligen en lista på vad som kan vara bra att ha hemma i händelse av en plötslig krissituation.

Oroligheten ökar

Christina Andersson vill trycka på att utskicket inte sker i samband med något förhöjt hot mot Sverige, men förstår om det kan väcka oro hos folk. Något som gör att MSB kommer ha ett kontaktcentrum på nätet där folk kan chatta och ställa frågor om de känner oro.

– Vi har även anpassat informationen för barn och är medvetna om att det finns många nyanlända i Sverige som kommer från länder där varit krig. Men som sagt, det finns ingen anledning att vara orolig.

Men just oron är något som ökat bland allmänheten. Enligt MSB upplever mer än hälften att säkerheten i Sverige försämrats under det senaste året, och globalt upplever 61 procent av svenskarna att säkerheten blivit sämre.

– Oron måste tas på allvar av myndigheterna, men jag hoppas att människor tar broschyren mer som viktig information, säger Christina Andersson.