Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) tog genom ett ordförandebeslut initiativet till att frågan om ersättning till privatpersoner ska utredas. Detta är något som oppositionsrådet Camilla Janson (S) också ställer sig positiv till. Foto: Upplands-Bro kommun / Fredrik Gustafsson / Socialdemokraterna

Så ska de som öppnar sina hem för flyktingar ersättas

Upplands-Bro kommun ska i skuggan av Ukrainakriget utreda möjligheterna att ekonomiskt ersätta de privatpersoner som öppnar sina hem för flyktingar.

  • Publicerad 10:43, 24 maj 2022

Många Upplands-Brobor vill hjälpa till, men det kan vara svårt att bära hela kostnaden

Under måndagen den 23 maj tog kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) ett ordförandebeslut som berör kriget i Ukraina.

Kommunen ska låta utreda vilka förutsättningar som finns för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem.

36 000 har sökt skydd

Runt 36 000 Ukrainska medborgare har sökt skydd i Sverige till följd av kriget i Ukraina. Dessa har också fått uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

I och med detta omfattas de inte av socialtjänstslagen. Upplands-Bro och andra kommuner kan trots det bevilja stöd i form av boende och ekonomisk ersättning. Men däremot får Upplands-Bro ingen ersättning av Migrationsverket för detta.

Ersättning utreds

Nu vill kommunen utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att betala ut ersättning till de privatpersoner i Upplands-Bro som öppnar sina hem och erbjuder bostäder för de som är på flykt och kommit till kommunen.

Många vill hjälpa

– Många Upplands-Brobor vill hjälpa till, men det kan vara svårt att som privatperson bära hela kostnaden som det innebär att erbjuda bostad till en familj på flykt. Därför vill vi utreda vilka möjligheter kommunen har för att stötta våra invånare i detta, och hur det i så fall bör hanteras inom organisationen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Politisk enighet

Oppositionsrådet Camilla Janson (S) berättar att den politiska enigheten är stor vad det gäller att Upplands-Bro på olika sätt ska vara med och ge stöd till de som flyr krigets Ukraina.

– Att undersöka om kommunen kan bistå med ekonomiskt stöd är en väg för att stödja privatpersoner som vill och kan hjälpa till med bostad, säger Camilla Janson.

Det här är massflyktsdirektivet

EU har bestämt att man ska aktivera massflyktsdirektivet. Det här innebär att personer som kommer från Ukraina ska erbjudas ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

De grupper som omfattas av massflyktsdirektivet är ukrainska medborgare som bott i Ukraina. Individer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina och även familjemedlemmar till de två nämnda grupperna.

Källa: Migrationsverket

Visa merVisa mindre

Oklar orsak till stort strömavbrott

16 000 kunder drabbades under måndagen Håbo och Upplands-Bro drabbades av ett stort strömavbrott. Ännu vet leverantörerna inte exakt vad som hänt.tisdag 28/6 17:26

Han får Fridegårdspriset

Kjell Johansson är en flera gånger prisad författare. Nu får han ytterligare ett. Johansson har utsetts till årets mottagare av Jan Fridegårdspriset.fredag 24/6 8:15