Så ska de rödgröna styra Söder

Mer personal i äldreomsorgen, sommarjobb till alla gymnasieelever, mer inflytande för Söderborna och en nattlig förskola på Söder. Så blir 2015 under de rödgrönas styre.

  • Publicerad 10:37, 11 dec 2014

Först i januari klubbar stadsdelsnämnden verksamhetsplanen som styr vad som ska hända på Söder under 2015 men redan nu kan Södermalmsnytt berätta om flera förändringar som S, V och MP genomför nästa år.

Fler får sommarjobb

Flera satsningar på unga planeras. Bland annat lovar partierna att alla gymnasieelever på Söder som vill arbeta på sommarlovet ska få det. Förra året var det runt tusen ungdomar som sökte sommarjobb via Södermalms stadsdelsförvaltning.

– Vi kommer tillsammans med förvaltningen att få jobba hårt och vara kreativa för att hitta arbeten åt alla. Det ska vara tre veckors jobb, inte bara tre veckors betalt. Vi ska bland annat titta på nya samarbeten med de som driver verksamheter på entreprenad, säger Anders ­Göransson (S).

På de kommunala förskolorna ska ännu mer mat vara ekologisk och vegetarisk. Att starta en nattöppen kommunal förskola på Söder ska också utredas. I dag finns en privat förskola på Götgatan som har nattis, men nya majoriteten är övertygad om att det finns ett större behov av barnomsorg på kvällar och nätter.

– Vi tror att vi kommer se en större efterfrågan när föräldrarna får veta att den här möjligheten finns. Verksamheten är idag lika ovanlig som den är nödvändig, säger Erik Malm (MP).

Mer personal på äldreboenden

Mer pengar ska också skjutas till äldreomsorgen. Bland annat kommer tre miljoner kronor att gå till mer personal så att varje våningsplan på de kommunala vård- och omsorgsboendena bemannas.

I dag finns tomma våningsplan på Katarinagården, Nytorgsgården och på Kulltorp. Runt sex nya tjänster ska tillkomma.

– Det har skapat stor osäkerhet och otrygghet och i något fall lett till att äldre blivit utelåsta från sina rum på våningsplan där det saknats personal, säger Gunnar Ågren (V).

Kvalitet före återkommunalisering

Han har tidigare drivit att fler boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen med de privata företagen löper ut men säger i dag att det inte är något självändamål att återta verksamheter.

– Den kommunala äldreomsorgen behöver stärkas men det viktigaste är fokusera på kvaliteten och miljön för de boende. Några nya upphandlingar är inte aktuella, säger Gunnar Ågren (V).

Hur stora alla satsningarna på Söder blir i kronor och ören återstår att se i verksamhetsplanen. Klart sedan tidigare är att en skattehöjning på 35 öre väntar efter årsskiftet.

Så ska de rödgröna styra Söder

Fem områden S, V och MP prioriterar på Söder under 2015

1. Lokala demokratin. Med hjälp av digitalteknik, medborgarmöten i Sjöstan och i Gamla stan, ett barn- och ungdomsråd, fler möteslokaler och en mer tillgänglig stadsdelsnämnd i Göta ark ska Söders invånare bli mer involverade i den lokala politiken. Partierna vill också utveckla arbetet med medborgarförslag.

2. Unga på Södermalm. Alla gymnasieelever som vill sommarjobba ska få det. Ett nytt mentorsprogram för ensamkommande flyktingbarn ska dra igång. De fem fältassistenterna på Söder ska få en ny kollega och fältassistentrollen ska utvecklas.

3. Äldreomsorgen. Varje våningsplan på vård- och omsorgsboendena ska vara bemannade och äldre ska garanteras tid utomhus. Fokus ska läggas på matsituationen och en matfestival arrangeras där de äldre själva får smaka på maten från olika leverantörer.

4. Stadsmiljö. En ny konstgräsplan ska anläggas varje år. Först ut är en ny plan i Rosenlundsparken. Partierna ska se över om det går att göra dagens parker större eller om nya parker kan skapas. Skånegläntans parklek ska ha helgöppet.

5. Förskolan. Behovet och möjligheten att starta en kommunal nattöppen förskola ska utredas. Andelen vegetarisk och ekologisk mat ska öka. Utreda behovet av fler kommunala natur- och kulturförskolor.

Visa merVisa mindre