Tumba gymnasium. Ett nytt schema väntas minska resandet med 30 procent. Foto: Petter Beckman

Så ska Botkyrkas gymnasier coronasäkras

Under höstterminen sker undervisningen återigen i gymnasieskolornas lokaler. Samtidigt genomförs flera åtgärder för att hindra smittspridning både i skolan och kollektivtrafiken.

  • Publicerad 11:41, 12 aug 2020

Efter en vårtermin som till stor del bestod av distansundervisning är Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasiet i Botkyrka kommun, glad över att återigen kunna välkomna eleverna till skolans lokaler.

– Det är viktigt, speciellt för våra ettor som kommer direkt från grundskolan, säger han.

Nytt schema ska minska trängsel

Viss undervisning kommer dock ske på distans även under höstterminen, åtminstone för tvåor och treor. Inledningsvis handlar det om mellan en och en och en halv dag i veckan.

– Schemat kommer också spridas ut på ett annat sätt än vanligt, så att inte elever börjar och slutar samtidigt. Vi har uppmanats att minska belastningen på kollektivtrafiken och för de skolor dit många pendlar, som Tumba och Tullinge, kommer resandet minska med upp emot 30 procent på det här viset, säger han.

Lunch i tält

Distansundervisningen är ett sätt att minska trängsel, och därmed smittorisken, både i kollektivtrafiken och skolan. Även i matsalarna sker en viss anpassning där framför allt elevernas lunch inleds tidigare och avslutas senare, för att på så vis undvika att personal och elever samlas i för stora grupper.

Vissa skolor har även öppnat nya ytor för matserveringen och på Tullinge gymnasium har till och med ett utetält rests för att kunna användas när vädret tillåter.

Vilka är de stora utmaningarna inför hösten?

– Som det ser ut nu tror vi det kommer fungera. Men det hänger på vad som händer längre fram. Normalt brukar många bli förkylda några veckor efter skolstarten och då gäller det att hålla sig hemma om man har symptom. Det är viktigt, säger Lars-Gustaf Jonsson.

Elever och vårdnadshavare kommer att få information hemskickad om vad som gäller för just deras skola.

För grundskolan är det fortsatt fokus på att hitta lösningar som gör att elever och personal inte samlas i för stora grupper.

– Skolorna kan man säga har under våren tränat på att hitta flexibla lösningar och funnit anpassningar som fungerar bra. En del undervisning, som gymnastik och även andra ämnen fungerar bra utomhus, man sprider ut mattiderna där några äter i klassrummen, och hämtning och lämning av de yngre eleverna sker på skolgården, säger Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola, i ett pressmeddelande.