Så ska Björnstigen få stadskaraktär

Femvåningshus och träd ska göra gatan i norra Bergshamra mer trivsam.

  • Publicerad 08:55, 15 nov 2018

Stadsgata – det har blivit närmast ett mantra i Solna och beskriver omvandlingen från trista, trafikerade vägar till urbana stråk med grönska och bostäder.

Nu är det dags för Björnstigen i Bergshamra.

Solna stad vill bredda gatan för att ge plats åt trädplanteringar, gångbanor på bägge sidor och en tre meter bred cykelbana.

4-5 våningar

På Björnstigens södra sida vill man bygga nya bostäder. Tät kvartersstruktur med hus på 4-5 våningar med verksamhetslokaler i bottenplanen är förslaget.