Byggnationer. Projektledare och byggingenjör, Johan Dath, och nämndordföranden Håkan Johansson (KD) och Monica Renstig (L). Foto: Anton Kyhlbäck

Så ser nya tidsplanen ut för skolorna

Om fem till sex år väntas de nya klassrummen till Enebybergs skola och den nya idrottshallen blir klar. Redan nästa år kan byggnationerna börja.

  • Publicerad 09:41, 12 maj 2021

Det här har gått fram och tillbaka under för lång tid

Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att slå ihop och förnya skolverksamheten i Enebyberg. Nu meddelar kommunen att de har en plan i sikte.

Till 2027 väntas den nya idrottshallen vara färdig, som man planerar bygga på den västra delen av fastigheten där Hagaskolan tidigare låg, då ska även elevernas nya klassrum stå klara.

Sätter ned foten

Redan till höstterminen 2022 ansöker man om bygglov att för fler paviljonger vid Idrottsvägen, där eleverna från Eneby skola ska husera.

Detta i väntan på nya klassrum där annexet står idag.

– Det är bra att vi nu sätter ned foten och kommer igång. Det här har gått fram och tillbaka under för lång tid, säger Håkan Johansson (KD), ordförande i fastighetsnämnden.

Revs efter mögel

Turerna kring skolverksamheten i Enebyberg har pågått under lång tid:

2018 revs Hagaskolan efter larm om mögelangrepp och de nuvarande paviljongerna beställdes in och upprättades på fastigheten.

Sedan kom även den politiska majoritetens besked om nedskärningar under 2019 att påverkade skolverksamheten och flera lärare slutade på kort tid i skolan.

Nu ser framtidsplanerna ut som följande. Till sommaren nästa år byggs paviljongerna ut vid Idrottsvägen.

I samband med det vill man riva eller helt renovera Eneby skolans annex för att göra plats för fyra nya klassrum.

Efter det planeras en ny klassrumsbyggnad intill Brageskolan, samt byggnationen av en ny idrottshall där Hagaskolan tidigare låg.

Tidsplanen är inte huggen i sten, men målet är att bli klar till 2027, berättar projektledare och byggnadsingenjör Johan Dath.

– Det behövs en ny detaljplan för idrottshallen och vid Brageskolan, och det är en process som är svår att förutsäga hur lång tid den kommer ta, säger han.

Utbildningsnämndens ordförande, Monica Renstig (L), hoppas att det kommer gå snabbt.  

– Vi behöver sätta igång så snart som möjligt. Vi har väntat länge, och eleverna förtjänar riktiga och moderna klassrum, säger hon.

Planerna för Enebybergs skolan

Redan i september 2011 fick kommunstyrelsen uppdrag om att ta fram förslag till detaljplan för Brageskolan med flera fastigheter.

Målet sedan dess har varit att bygga en fullstor idrottshall för eleverna, idag totalt 670 stycken, som går i skolan i området.

Ett förslag till ny detaljplan var på samråd under 2016, vilket senare lades ner.

Idrottshallen väntas bli klar till 2027. För närvarande är platsen där gamla Hagaskolans det enda alternativet för idrottshallen.

Idrottshallen är tänkt att både användas av Enebybergs skolas elever och föreningsaktiviteter.

Visa merVisa mindre