Torleif Falk Foto: Stockholms stad

Så ser nya stadsarkitekten på rivningar av gamla hus

Han tar över jobbet som stadsarkitekt i Stockholms stad. Vi ställde Torleif Falk mot väggen och krävde svar på åtta snabba frågor om hur Stockholm ska se ut framöver.

  • Publicerad 17:03, 13 sep 2016

Torleif Falk tar över jobbet som stadsarkitekt efter Karolina Keyzer den 1 oktober, som vi skrivit här. Nu fick vi en chans att ställa några frågor.

Vad blir din huvudsakliga uppgift som stadsarkitekt?

– Att strategisk gå i bräschen för kvalitetsfrågorna i alla skeden. Man kan kalla det en form av konstnärlig ledare som ska hålla ihop alla projekt inom staden. Det är väldigt mycket en samordningsroll.

Kommer man märka på det som byggs att det är du som tagit över som den här konstnärliga ledaren?

– Att det kommer att vara en avsevärd skillnad för att jag sätter min touch på det är inte så troligt. Men förhoppningen är att vi ska höja den allmänna kvaliteten på arkitekturen på lång sikt, genom att förbättra och öka samarbetena med alla inblandade aktörer både inom och utom staden.

Vad tycker du att det ska bli mer av när vi bygger nytt i Stockholm?

– Att man säkerställer vad ett nytt bygge kan bidra med till staden som helhet och att det ska smälta samman med sin närmsta omgivning. Det ska finnas en tydlig arkitektonisk idé som följer med hela vägen från skiss till färdigt bygge.

Fem snabba, Torleif Falk tvingas välja ett av två alternativ:

Trä eller tegel? "Tegel. Jag tycke om båda men var sak har sin plats."

Kvartersstad eller punkthus? "Kvartersstad. Men det måste anpassas efter varje enskild situation. Ibland kan det vara rätt med punkthus."

Orörd grönska eller anlagd park? "Samma svar där. Jag uppskattar båda på rätt plats."

Vad kommer dominera i Torleif Falks framtida Stockholm – cykel eller elbil? "Vi kommer inte att klara infrastrukturförsörjningen med endast ett färdmedel. Jag glider lite även på det svaret."

Riva eller bevara gamla hus? "Där måste man göra en enskild bedömning i varje enskilt fall utifrån en byggnads tekniska status, kulturhistoriska värde och flera andra saker. Det går inte att välja bara ett alternativ."

Visa merVisa mindre