Stockholmspolisens fokus är på de lokala gängen, som tros ligga bakom de allra flesta skjutningar och explosioner. Foto: Stefan Källstigen

Så samarbetar Stockholms kriminella gäng

50 gäng finns i Stockholm – och en del samarbetar. – Alla nätverk som vi har information om är under lupp, säger Magnus Mowitz vid polisen.

  • Publicerad 04:57, 10 feb 2020

Förra året larmades polisen om totalt 98 skottlossningar i länet. Skjutningarna tog 17 liv och skadade 36 personer. Samtidigt, under 2019, exploderade det 31 gånger i regionen.

De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls

Gunnar Appelgren, polisen

De lokala gängen, unga män knuta till ett specifikt geografiskt område som ägnar sig åt droghandel, tros ligga bakom en stor del av alla skottlossningar och explosioner.

– Våldet har blivit grövre och det saknas ordning och reda i gängen. De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls, har Gunnar Appelgren kommissarie och polisens expert på gängkriminalitet tidigare sagt till Mitt i

Polisen har kartlagt gängen och funnit att ungefär 1 500 personer ingår i totalt runt 50 olika kriminella gäng.

Men de olika gängen skiljer sig åt.

Fakta

Stockholms kriminella gäng

Lokala kriminella nätverk

VAD: Två tredjedelar av Stockholmsgängen utgörs i dag av så kallade lokala kriminella nätverk. Det är gäng som är knutna till ett specifikt geografiskt område – framför allt aktiva i utsatta områden där det finns en god rekryteringsbas av yngre personer. Det är inte ovanligt att medlemmarna jobbar på fritidsgårdar eller skolor för att få kontakt med ungdomar. Många av de kriminella medlemmarna betraktas som förebilder av ungdomarna i området.

VEM: Majoriteten av medlemmarna är unga – många av dem under 16 år.

HUR: Nästan samtliga gäng ägnar sig uteslutande åt narkotikabrottslighet och är ofta i konflikt med varandra. Många av gängen är utrustade med tunga vapen, så som automatvapen, och kan därför skapa otrygghet i det område de är aktiva i. Det finns dessutom uppgifter som tyder på att de utnyttjar företag för att gå runt ekonomiskt.

Extremismnätverk

VAD: Den gemensamma nämnaren för Stockholms extremismnätverk är att de hålls samman av en ideologisk övertygelse. Men där slutar likheterna.

VEM: Mest lika är nätverken inom högerextremism och autonom vänster i och med att deras gemensamma mål är att ändra det svenska politiska systemet. Övriga nätverk bland dem av extremistisk karaktär drivs av den våldsbejakande islamistiska miljön och den globala jihadismens agenda. Deras mål är mer inriktade på de politiska förhållandena och den islamistiska kampen i andra stater.

HUR: Nätverken inom högerextremismen och den autonoma vänstern har liknande kapaciteter och utmärker sig genom att sakna ekonomisk förmåga och brottsliga ambitioner på andra områden än det politiska. De islamistiska nätverken har ett relativt starkt våldskapital i form av medlemmar med erfarenhet av strid i olika konfliktzoner. Det är dock något som sällan utnyttjas i brott i Sverige.

Tongivande kriminella aktörer

VAD: Kännetecknade för de kriminella aktörerna inom Stockholms mer organiserade nätverk är drivkraften att utveckla den brottsliga verksamheten och förmågan att hitta nya lönsamma brottsarenor i kombination med att maskera sin egen roll i brotten. Nätverken utnyttjar framför allt företag eller andra lagliga strukturer för att begå brotten.

VEM: Medlemmarna i nätverken har breda kontaktnät vilket gör det möjligt att samarbeta med andra kriminella på både lokal, regional och nationell nivå.

HUR: Nätverkens brottsliga verksamhet bedrivs oftast i projektform där personer med specialistkompetens används för att brotten ska genera i ekonomisk vinning. Kurirer, bulvaner och målvakter används ofta för att organisera och genomföra brotten i det dolda. Exempel på brott som nätverken sysslar med är storskalig narkotikasmuggling och avancerad ekonomisk brottslighet. Utöver egen kriminell verksamhet möjliggör nätverken för andra kriminellt aktiva att begå brott.

Självmarkerande grupper

VAD: I Stockholm syftar polisen på kriminella mc-gäng när de pratar om självmarkerande grupper. Mc-gängen har funnits i Stockholm sedan slutet av 1990-talet och utmärker sig med sin organisation och tydliga hierarkiska struktur. Gängen är självmarkerande, vilket betyder att de själva har satt ett namn på gänget, har symboler och loggor samt en tydlig hierarki med en utsedd ledare.

VEM: Genomsnittsåldern är i många fall högre än i exempelvis de lokala kriminella nätverken.

HUR: Den höga genomsnittsåldern utnyttjas ofta vid utpressningar och hot mot myndighetsföreträdare. Brottsligheten förekommer både i och utanför Stockholmsregionen. Vilken typ av brottslighet de olika gängen sysslar med sträcker sig mellan ekonomisk brottslighet och en mer offensiv framtoning i våldssammanhang.

Risksupportermiljön

VAD: I risksupportermiljön ingår så kallade firma- och ultasgrupperingar, vars huvudsakliga verksamhet består av våld mot andra gäng i samma miljö, ofta inom fotbollen, som periodvis kan ingå i nätverk knutna till våldsamheter i de brottsaktiva extremistiska autonoma- och vit makt-miljöerna.

VEM: Medlemmarna är bråkstakar. Firmagrupperingarna utgörs oftast av en stark kärna av medlemmar.

HUR: Firmagrupperingarna är framför allt aktiva i samband med matcher i fotbollsallsvenskan. Både arrangerande konfrontationer och spontana bråk kan förekomma. I och med den höga polisiära närvaron i samband med matcherna sker dock även bråken på andra platser. Ultrasgrupperna saknar kapacitet att bedriva en vinningsinriktad kriminalitet men använder ofta våld för att skrämma personer i exempelvis den egna klubbens styrelse för att påverka beslut. Utöver förekommer dessutom förtäckta hot och våld mot både polis och ordningsvakter.

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre

På grund av det grova våldet har polisen riktat sina resurser mot de lokala gängen. Men efter den kraftiga explosionen på Östermalm 13 januari har mc-gängen återigen hamnat i blickfånget. Den 35-åring som häktats misstänkt för dådet har kopplats till Bandidos.

– Alla nätverk som vi har information om är under lupp i någon mån, säger Magnus Mowitz som är chef för Stockholmspolisens underrättelseenhet i ett mejl till Mitt i

Explosionen på Östermalm orsakade stor förödelse och beskrevs som en av de kraftigaste explosionerna i Stockholm någonsin. Foto: Stefan Källstigen.

Mc-gängen har bevakats av polisen sedan 1990-talet. Magnus Mowitz förklarar att gängen är svåra att missa på grund av kläder tryckta med loggor och andra attribut som utmärker dem. Genomsnittsåldern i mc-gängen är dessutom betydligt högre än i de lokala gängen.

Mc-gäng utnyttjar företag

Att bekämpa mc-gängen kräver också en annan typ av polisarbete. I flera fall utnyttjar mc-gängen både företag och välfärdssystemet för att få som de vill – men de gör det i det tysta.

– Deras brottslighet kräver andra typer av polisiära insatser, ofta i samverkan med andra myndigheter, säger Magnus Mowitz.

Det har funnits en samverkan mellan mc-gängen och de lokala

Magnus Mowitz, polisen

Men det gäller inte alla. En del av dem, som är relativt nyetablerade, gillar att stå i rampljuset och visa både sin makt och arsenal.

– De här gängen är mer lika de lokala nätverken. Över tid har vi också kunnat se att det funnits en samverkan mellan mc-gängen och de lokala, fortsätter Magnus Mowitz.

Ett exempel på detta är den häktade 35-åringen som misstänks för Östermalmsbomben. Han har kopplingar både till Bandidos och till det gängkriminella Bredängsnätverket.

Flera fönster krossades när det exploderade ute på Gyllenstiernsgatan den 13 januari. Foto: Stefan Källstigen.

Enligt Magnus Mowitz jobbar polisen brett, oavsett vilken typ av gäng det gäller och alltid är på tårna för nya fenomen i den undre världen.

–  Det gäller att vi är öppna för en så heltäckande bild som möjligt. Vissa problem är angelägna att hantera här och nu, säger Magnus Mowitz.