Expert. Enligt Karl-Mikael Kälkner, docent i onkologi och ämnesområdesutvecklare på avdelningen för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket uppfyller covid-vaccinen samma krav som andra vacciner. Foto: Jeanette Hägglund/Mikael Andersson

Så säkra är de nya covid-vaccinen

Det finns en risk för biverkningar med alla läkemedel – inklusive vaccinet mot covid-19. "Men de vanliga är inte avskräckande på något sätt", säger Karl-Mikael Kälkner på Läkemedelsverket.

  • Publicerad 11:30, 1 feb 2021

Mitt i har rapporterat om att två av fem svenskar är rädda för covid-vaccinet och att tendensen syns bland personalen på äldreboenden i Stockholm.

Det finns några vanliga biverkningar av de covid-vacciner som har godkänts, enligt Läkemedelsverket. Det handlar om smärta och svullnad vid insticksstället, trötthet, huvudvärk, feber och muskelvärk. Detta kan hålla i sig i någon dag och upp till en vecka.

– De vanliga biverkningarna är inte avskräckande på något sätt, säger Karl-Mikael Kälkner på avdelningen för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, som ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset.

15 000 respektive 21 000 personer testade de två vaccinerna innan de blev godkända.

– Enstaka individer reagerar med en kraftfull allergisk reaktion, vilket gör att man ska stanna kvar på mottagningen i 15 minuter efter vaccinationen.

Så fungerar vaccinet

Vaccinet skapar en immunreaktion mot protein som är unika för coronaviruset.

Det krävs i nuläget två doser för att få immunitet. Efter andra dosen tar det en vecka innan kroppen har byggt ut immuniteten till fullo.

Det är inte säkert att alla som vaccineras får heltäckande skydd, vilket gäller för alla vacciner. Du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Då vaccinet är nytt är det oklart hur länge skyddet finns kvar.

Källa: Läkemedelsverket/Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Nyttan att förhindra pandemin är påtagligt mycket större än risken för ovanliga biverkningar.

Ovanliga reaktioner utreds

Misstänkta biverkningar rapporteras ska rapporteras till Läkemedelsverket. Myndigheten utreder om vaccinet leder till fler, mycket ovanliga, reaktioner, något som först kan upptäckas när hundratusentals personer har behandlats.

Hur stor är risken för en mycket ovanlig biverkning av covid-vaccinerna?

– Vi ligger ner mot en på hundratusen. Nyttan att förhindra pandemin är påtagligt mycket större än risken för ovanliga biverkningar, säger Karl-Mikael Kälkner.