Spårig is. I början av november var det halt på flera håll i stan. Foto: Cyklandeombud

Så redo är Stockholm för snösmockor och blixthalka

Otaliga till sjukhus och svårt att ta sig fram på gångvägar. Förra årets snöröjning fick stark kritik. "Jag kan inte lova att snöröjningen blir bra, men däremot bättre än förra vintern", säger Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 15:20, 3 dec 2021

Det skapade fruktansvärda problem

Redan i början av november gjorde sig halkan påmind för flera cyklister.

– På en hel del ställen, framförallt broar, var det blixthalka. Folk föll som käglor och försökte varna varandra med mobillampor, säger Jon Jogensjö, samordnare för nätverket Cyklandeombud.

– Väderleksrapporterna visade att det skulle bli minusgrader, så det hade kunnat undvikas med förebyggande saltning. Det visar att staden inte är riktigt förberedd.

Årets snöröjning har fått Stockholmare att ryta ifrån

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och Jon Jogensjö, samordnare för nätverket Cyklandeombud. Foto: Pekka Pääkkö/Linda Gren

Tillräckligt alert

Beredskapen inför kommande snöfall är dock god, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Det ska sopsaltas när det finns risk för halka, men det kan vara så att man inte var tillräckligt alert när första kylan kom.

Förra vintern riktades skarp kritik mot snöröjningen. Många menade att cykelbanor prioriterades före gångbanor, och mot slutet av vintern togs isrivningsmaskiner in som en nödlösning.

– Januari och februari var en komplicerad period, det snöade och töade omlott vilket skapade fruktansvärda problem, säger Daniel Helldén.

– Avtalen med entreprenörerna var inte var optimala för den typen av väder.

Det tar staden med sig från årets kritik mot snöröjningen

Röjning. Snöplogning i Vasastan förra vintern. Foto: Arkivbild

Åttonde november. Här ett pendlingsstråk där det inte hade saltats för att förebygga halka. Foto: Cyklandeombud

Skärpta kriterier

Av alla avtal staden har för snöhantering är det bara ett som löpt ut sedan förra vintern – i Farsta–Skarpnäck. Där har trafikkontoret nu ändrat sina kriterier för att förhindra att snö blir liggande och packas på.

– Entreprenören måste ge sig ut tidigare vid snöfall, framförallt till gångbanor.

Även snömodd som tidigare blivit liggande ska nu bort i mer rask takt.

I avtalet ingår att entreprenören tar bort snö som skottas ner från hustak och is som bildas vid stuprör, trots att det ansvaret egentligen ligger hos enskilda fastighetsägare.

– De ska hålla efter sina trottoarer, men gör inte alltid det. Därför har trafikkontoret nu börjat titta på viten.

Testområde

Enligt Daniel Helldén blir Farsta–Skarpnäck lite av ett pilotprojekt. Om snöröjningen fungerar bättre kan de nya kriterierna läggas in i avtal för andra områden när de omförhandlas.

I staden finns i dag 22 mil av cykelbanor som sopsaltas. 15 av de milen går parallellt med gångbanor som då också hålls isfria. Kvar finns sju mil där saltmaskinerna inte kommer åt gångbanan.

– Vi har lagt in extra medel i budgeten för att ytterligare mil av gångbanor ska sopsaltas.

Kommer snöröjningen bli bättre i vinter?

– Vi har dialog med våra entreprenörer. Förra säsongen rev vi även is, vilket var en specialinsats som vi vet fungerar. Nu har vi också fler redskap.

– Jag kan inte lova att snöröjningen blir bra i vinter, men den kommer att vara bättre än förra säsongen.

Olika snöröjning i olika områden

Inom Stockholms stad finns flera avtal som styr snöröjningen, vilka är indelade i områden. Till exempel finns ett avtal för Norrmalm, två för Södermalm och ett för Hässelby–Vällingby. Avtalen upphandlas separat.

Separata avtal finns för trafikleder och särskilda cykelbanor.

Snöröjning påbörjas när en viss mängd fallit. För blötsnö/modd på trottoarer, gång- och cykelbanor är det i regel 1–1,5 cm, för lös snö 2–3 cm.

För gator gäller 2–2,5 cm för blötsnö och 4–5 cm för lös snö.

Hur snabbt snön ska bort från gator beror på var på stadens prioriteringslista de ligger. Generellt kan sägas att röjning i innerstaden ska vara klar inom 2–3 timmar, och mer trafikerade gator i närförort inom 4 timmar.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Skärpta krav i Farsta–Skarpnäck

Snön börjar röjas tidigare
Körbanor börja röjas vid 4 cm snö och gångbanor vid 2 cm snö, i stället för 5 respektive 3 cm. Detta gäller på sträckor med prioriteringsklass 1–3. Takskottad snö ska tas bort direkt efter upptäckt.

Starkare ekonomiska incitament
Entreprenörer som forslar bort snö får betalt per kubik istället för per timme. Halkbekämpning och sopsaltning betalas per insats.

Sopsaltning av cykelbanor nattetid
Cykelbanor sopsaltas vid behov under natten för att det ska vara möjligt att ta cykeln till jobbet eller skolan på morgonen.

Alla rutter är digitaliserade
Den som snöröjer kommer att kunna se alla gator som ska röjas på en interaktiv karta. I takt med att en gata betas av försvinner den från kartan, vilket minskar risken för att enskilda gator råkar missas.

Tydligare krav på förebyggande halkbekämpning.

Källa: Trafikroteln

Visa merVisa mindre