Budskap. På ett stort plakat vid församlingshusets entré går Spånga-Kista församling i svaromål på invånares frågor om rivningsförslaget. Foto: Stefan Källstigen

Så planerar kyrkan samla in miljoner

Miljoner står på spel. Men det är inte säkert att församlingshuset i Spånga får rivas på grund av det kulturhistoriska värdet.

  • Publicerad 12:15, 27 sep 2021

I konsultrapporten som Spånga-Kista församling beställt, framgår vilken vinst församlingen gör om församlingshuset i Spånga säljs eller rivs.

15-25 miljoner kronor i vinst om byggnaden säljs i befintligt skick.

75 miljoner i vinst med en ny detaljplan som tillåter bostäder på marken.

125 miljoner i vinst om församlingen själv tar hand om rivning och bostadsbyggande.

Olönsamt

Att sälja Spånga församlingshus i befintligt skick lönar sig inte, enligt Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB, som skrivit konsultrapporten.

I stället vill kyrkan riva den 62 år gamla byggnaden och låta bygga bostäder på tomten, vilket ger mer klirr i kassan.

Kyrkan ansökte 1 juli om förhandsbesked om rivningslov.

Beslutet i förhandsbeskedet kan påverka om detaljplanearbete för bostäder får påbörjas eller inte.

Samtidigt har Spånga församlingshus enligt stadsbyggnadskontoret ett högt kulturhistoriskt värde. I processen om förhandsbesked om rivningslov är därför Stockholms stadsmuseum remissinstans.

Inte börjat utreda

När ett förhandsbesked är att vänta är oklart, stadsbyggnadskontoret hade förra veckan ännu inte börjat utreda ansökan.

Stockholms stadsmuseum skriver i ett mejl att de ännu inte fått ansökan och inte uttalar sig innan dess.

Därför vill församlingen riva

Ur konsultrapport som församlingen beställt:

Att renovera församlingshuset från 1959 kostar 20 miljoner kronor de kommande tio åren vilket kyrkan inte anser lönsamt.

Lokalerna är inte anpassade till dagens verksamhet.

32 procent av lokalerna är bokade i snitt. Det krävs bokningar på mellan 80 och 100 procent för att församlingshuset ska fylla sitt syfte.

Visa merVisa mindre