Öppnar 2030. Så här ser det ut i närheten av Drottningsholms slott på Ekerövägen, som ska ansluta till förbifarten vid två ställen. Foto: Mikael Andersson

Så påverkas livet på Mälaröarna av förbifarten

Just nu kanske det känns som att förbifarten aldrig kommer att bli klar. Men 2030 är det dags för invigning av tunnlarna i Ekerö kommun. Vad händer med livet på Mälaröarna då? Mitt i har frågat Trafikverket och experterna.

  • Publicerad 16:22, 26 nov 2020

Så reser vi

Trött på köerna vid Brommaplan? När förbifarten är klar slipper du förhoppningsvis dem. Den som ska norr eller söder om länet kan ta tunnlarna i stället. Samtidigt beräknar Trafikverket att trafiken vid Drottningholm kommer att öka, trots den nya leden. Ekerövägen får ett till körfält för busstrafik mellan Tappström och Nockeby, vilket ska minska på trycket där.

Resan ska ta 15 minuter

Förbifart Stockholm sträcker sig mellan Kungens kurva i Huddinge och Häggvik i Sollentuna.

Däremellan finns av- och påfarter på Lovö i Ekerö kommun, i Vinsta i Vällingby, i Hjulsta i Tensta och i Akalla i Kista.

Hela sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer går genom tunnlar.

Första bedömningen var att förbifarten skulle öppna år 2026. Men det visade sig vara för optimistiskt. I dag är bedömningen att hela sträckan öppnas för trafik 2030. Sträckan Häggvik-Akalla-Hjulsta beräknas dock kunna öppna i förtid år 2026.

Hela projektet beräknas kosta 37,7 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder mer än vad Trafikverket först trodde. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Tobias Nordström, planeringsarkitekt och forskare inom innovationsmyndighetens projekt Smarta gator, är kritisk till bygget av förbifarten. Han tror att det så småningom också blir köer i tunnlarna.

– När dagen kommer då det återigen blir köer, och det tenderar ju att hända ganska snabbt på nya vägar i storstäder, så undrar jag vad vi egentligen har vunnit.

Pia Andersson, projektledare på Trafikverket, menar att kapaciteten räcker även i framtiden.

– Det finns ingen prognos på att det kommer att bli för mycket trafik, säger hon.

Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta.

Sociologen och tidigare trafikforskaren Anders Gullberg tror att coronapandemin har påverkat prognoserna.

– Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta. Det kan bli så att människor blir mer rädda för kollektivtrafiken och hellre åker bil. Det kan leda till att kollektivtrafiken drabbas och tvingas dra ner på servicenivån, säger han.

Så påverkas miljöerna

Drottningholms slottsmiljö är ett världsarv. Det betyder att området ska vårdas och skyddas för all framtid.

Därför ska ytan som redan är bil-, gång- och cykelväg tas i anspråk och körfälten bli smalare än normalt genom området.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer ännu fler bilar passera området när förbifarten är klar, men trafiken hade samtidigt ökat ännu mer utan den.

Smalare körfält. Arbetet längs Ekerövägen kommer att fortsätta i många år till. Först 2030 öppnar förbifarten. Foto: Mikael Andersson

Även Edebys bebyggelse, fornlämningar och odlingslandskap med rötter i bronsåldern är värdefulla. Här finns riksintresset och Natura 2000-området Edeby ekhage. Men området berörs inte direkt fysiskt av vägprojektet och Trafikverket bedömer därför att det inte påverkas på något betydande sätt.

Så mår vi

Trafikverket menar att bullernivån på Lovö blir ungefär densamma som om förbifarten inte hade byggts.

Men förutom vägtrafikbuller medför leden oljud från luftutbytesstationerna på Lovö. Här ska föroreningar från tunnlarna ledas ut och frisk luft ledas in. På södra Lovö försvinner detta buller nästan helt i trafiken på Ekerövägen. Men stationen på norra Lovö ligger i ett tyst område och kommer därför få bullerskydd.

Föroreningarna vädras ut på 10-15 meters höjd, vilket gör att påverkan på närliggande områden blir liten, enligt Trafikverket.

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) befarar dock att stationerna ska påverka miljön både på Lovö och på andra sidan vattnet.

– Det kan blåsa över vattnet till Grimstaskogen, säger ARG:s ordförande Stig Sjöstedt.

Så påverkas bostadsmarknaden och demografin

När förbifarten står klar vill fler bosätta sig i Ekerö kommun. Det tror mäklaren Robert Blomster på Mäklarhuset.

– De som tidigare har tyckt att det vore för jobbigt att ta sig till sin arbetsplats kommer att överväga att bosätta sig här nu. En större efterfrågan kommer att höja priserna, säger han.

Blir det mer attraktivt krävs en större plånbok.

Han tror att det främst är bilister med köpkraft som i större utsträckning kommer vilja flytta hit.

– Blir det mer attraktivt krävs en större plånbok.

Så äter och handlar vi

När fler flyttar till Ekerö kommer behovet av restauranger och butiker att öka, menar Robert Blomster.

– Det är ju långt till krogarna i stan, säger han.

Men planeringsarkitekten Tobias Nordström menar att förbifarten kan påverka de centrum som finns i närheten.

– De här trafikplatserna kommer säkerligen vara mycket attraktiva för externa handelsetableringar. Om inte kommunen säger nej så kommer dessa troligtvis utarma det lokala utbudet av servicen och stadsliv. De kommer dessutom öka biltrafiken och i förlängningen bidra till ökad trängseln på förbifarten.

Så jobbar vi

Syftet med förbifarten är att skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad i hela länet.

Som Ekeröbo ska du alltså kunna pendla snabbare till jobbet på annan ort, både kollektivt och som bilist.

– Om du jobbar på andra sidan länet så kommer du kunna åka dit snabbt med både buss och bil, säger Pia Andersson på Trafikverket.

Vision. Så här ska de nya cirkulationsplatserna in till tunnlarna på Lovö så ut. Foto: Trafikverket

Trafikplatserna i Ekerö kommun

Ekerövägen ansluter till förbifarten på vid två cirkulationsplatser på Lovö.

Den ena, trafikplats Tillflykten, är för trafik norrut och norrifrån.

Trafikplats Edeby är för trafik söderut och söderifrån.

Mellan trafikplatserna byggs omstigningshållplatser, där de som reser på lokala bussar kan byta till en förbifartsbuss.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Konkurrensen om kunderna hårdnar vid Bromma Blocks

Nyheter Stormarknad först ut i nya kvarteret Ica Maxi har öppnat i Bromma Blocks nya kvarter och Coop får plötsligt konkurrens. Men kunderna anser att tillskottet behövs.torsdag 18/3 11:40

Flera personer gick genom isen i Ekerö

Nyheter Ett barn befann sig också på isen Tre personer fördes under torsdagskvällen till sjukhus efter att ha gått igenom isen i Ekerö. Samtliga var vid medvetande, men skadeläget i övrigt är oklart. På isen räddades också ett barn.fredag 26/2 7:05

Mordförsök på Ekerö – två anhållna

Nyheter Stickskadad i bostad En man skadades allvarligt med ett stickvapen i en bostad på Ekerö under söndagen.måndag 25/1 7:14