Öppnar 2030. Byggledaren Bojan van Ekris och projektledaren Pia Andersson vid tunnelmynningen i norra Vinsta. Arbetet beräknas vara klart 2022, men öppnar inte för trafik förrän om tio år. Foto: Mikael Andersson

Så påverkas livet i västerort av förbifarten

Just nu kanske det känns som att förbifarten aldrig kommer att bli klar. Men 2030 är det dags för invigning av Vinstatunnlarna. Vad händer med livet i västerort då? Mitt i har frågat Trafikverket och experterna.

  • Publicerad 12:39, 26 nov 2020

Så reser vi

Ska du till södra länet? Då slipper du åka in mot stan. I stället kan du ta bussen eller bilen genom tunneln. Buss 179 kanske slutar vara den mest trånga bussen i hela länet – från Vinsta rullar bussen till Akalla genom tunneln på ett kick.

Resan ska ta 15 minuter

Förbifart Stockholm sträcker sig mellan Kungens kurva i Huddinge till Häggvik i Sollentuna.

Däremellan finns av- och påfarter på Lovö i Ekerö kommun, i Vinsta i Vällingby, i Hjulsta i Tensta och i Akalla i Kista.

Hela sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer går genom tunnlar.

Första bedömningen var att förbifarten skulle öppna år 2026. Men det visade sig vara för optimistiskt. I dag är bedömningen att hela sträckan öppnas för trafik 2030. Sträckan Häggvik-Akalla-Hjulsta beräknas dock kunna öppna i förtid år 2026.

Hela projektet beräknas kosta 37,7 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder mer än vad Trafikverket först trodde. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Men på Bergslagsvägen förbi Vinsta industriområde fördubblas nästan trafiken, enligt Trafikverkets prognoser. Även på Skattegårdsvägen och på Lövstavägen ökar trafiken. På resten av Bergslagsvägen kan däremot köerna bli ett minne blott.

Tobias Nordström, planeringsarkitekt och forskare inom innovationsmyndighetens projekt Smarta gator, är kritisk till bygget av förbifarten. Han frågar sig hur länge effekterna på trafiksituationen varar.

– När dagen kommer då det återigen blir köer, och det tenderar ju att hända ganska snabbt på nya vägar i storstäder, så undrar jag vad vi egentligen har vunnit på förbifarten, säger han.

Pia Andersson, projektledare för trafikplatserna Vinsta och Hjulsta, menar att kapaciteten räcker även i framtiden.

– Förbifarten är dimensionerad för 140 000 fordon per dygn, ungefär lika många fordon som på Essingeleden. Det finns ingen prognos på att det kommer att bli för mycket trafik, säger hon.

Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta.

Sociologen och tidigare trafikforskaren Anders Gullberg tror att prognoserna är opålitliga.

– Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta. Det kan bli så att människor blir mer rädda för kollektivtrafiken och hellre åker bil. Det kan leda till att kollektivtrafiken drabbas och tvingas dra ner på servicenivån, säger han.

Så påverkas naturen

Enligt Trafikverket kommer västerortsbor, både djur och människor, kunna fortsätta leva i och njuta av lugnet i Grimstaskogen. Men Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) befarar att våt- och översilningsmarker torkar ut när grundvatten rinner ner i tunnlarna.

– Detta skulle kunna påverka skogens biologiska mångfald och drabba växt- och djurliv, säger ARG:s ordförande Stig Sjöstedt.

Läckage. Grimstaskogen i riskzonen, enligt ARG. Foto: Tomasz Pozar

Som Mitt i tidigare har rapporterat har mer vatten än tillåtet läckt ner i tunnlarna mellan södra Kälvesta och Grimstaskogen. Nu ska Trafikverket ansöka om tillstånd för ett ökat inläckage och mer infiltrering av vatten i marken.

ARG uppmanar västerortsbor att fota Grimstaskogens våtmarker för att dokumentera förändringar.

Så mår vi

Fler bilar = mer buller. Men några riktvärden får inte överskridas. Därför ska en två meter hög bullervall med en två meter hög skärm byggas längs Bergslagsvägen mellan Bergslagsplan och Skattegårdsvägen.

– Så det blir bättre än det är i dag i Vinsta, säger Pia Andersson.

Buller. Bergslagsvägen får både bullervall och skärm för att dra ner på oljudet. Genrebild. Foto: Mostphotos

Även norra delen av Lyckselevägen får en skärm och det kan bli aktuellt att åtgärda fönster på de högsta våningarna.

Och så var det luften. Vinsta får en ökning av kvävedioxid- och partikelhalter. Men även här ska riktvärden hållas.

Så påverkas bostadsmarknaden och demografin

När förbifarten står klar vill fler bosätta sig i västra Stockholm. Det tror mäklaren Robert Blomster på Mäklarhuset Vällingby-Hässelby.

– De som tidigare har tyckt att det vore för jobbigt att ta sig till sin arbetsplats kommer att överväga att bosätta sig här nu. En större efterfrågan kommer att höja priserna, förutspår han.

Mäklaren tror att det främst är bilister med köpkraft som i större utsträckning kommer vilja flytta hit.

– Blir det mer attraktivt krävs en större plånbok.

Så äter och handlar vi

När fler flyttar till västerort ökar behovet av restauranger och butiker, menar mäklaren Robert Blomster.

– Restauranger är ju något som det finns ganska dåligt med i dag och det är långt till krogarna i stan, säger han.

Om inte kommunen säger nej så kommer dessa troligtvis utarma det lokala utbudet

Men planeringsarkitekten Tobias Nordström befarar att det kan bli allt annat än ett mysigt centrum i Vinsta.

– De här trafikplatserna kommer säkerligen vara mycket attraktiva för externa handelsetableringar. Om inte kommunen säger nej så kommer dessa troligtvis utarma det lokala utbudet av servicen och stadsliv.

Så jobbar vi

När Vällingby invigdes 1954 var det en toppmodern ABC-stad, där Vällingbyborna skulle kunna arbeta, bo och handla. Syftet med förbifarten är däremot att skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad i hela länet.

– Om du jobbar på andra sidan länet så kommer du kunna åka dit snabbt med både buss och bil, säger Pia Andersson på Trafikverket.

Vision. Så här ska de två cirkulationsplatserna som leder till vägarna vid Vinsta se ut när förbifarten är klar. Hur den nya bebyggelsen ska utformas är ännu oklart. Foto: Trafikverket

Här är framtidens trafikplats i Vinsta

Vinsta får två tunnalmynningar i anslutning till Bergslagsvägen. En i höjd med Skattegårdsvägen och en strax norr om Johannelunds t-banestation.

Två cirkulationsplatser byggs på Bergslagsvägen vid båda tunnelmynningarna.

Alla arbeten beräknas vara slutbesiktigade år 2023, men tunnlarna öppnar för trafik först år 2030.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre