Bygger bro. Den nya gång- och cykelbron mellan Skärholmen och Kungens Kurva öppnar den 26 oktober. Foto: Mostphotos

Så påverkas du när den nya gång- och cykelbron vid Heron City öppnar

Arbetet med Förbifarten har nu nått gång- och cykeltunneln mellan Skärholmen och Kungens kurva. Den första november ersätts den av en nya gång- och cykelbro vid Heron City.

  • Publicerad 15:36, 10 okt 2016

Nya vägar. Så här ser alternativen ut för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig mellan Skärholmen och Kungens kurva. Foto: Trafikverket

– Närområdet kommer snart att förvandlas till en byggarbetsplats när vi bygger de nya vägarna som ska gå utanför dagens E4/E20. Då kan den här tunneln inte vara öppen, säger Catharina Lundin, kommunikatör på Trafikverket.

Den första november stängs tunneln. Sex dagar innan, den 26 oktober, öppnar den nya gång- och cykelbron mellan Skärholmen och Heron City. För en del gång- och cykeltrafikanter blir vägen till och från handel och arbetsplatser nu avsevärt längre. Omvägen via bron är 1,5 kilometer. För de som kommer söderifrån blir det istället lite närmare.

Stor förändring

I fortsättningen får man alltså gå eller cykla söderut över den nya gång- och cykelbron eller ta en gång- och cykelväg norr om den stängda tunneln, vid busstorget i Skärholmen centrum.

– Det blir en stor förändring för en del. Det är tråkigt, men det kan inte göras på något annat sätt, säger Catharina Lundin.

Öppnar igen om fem år

Fotgängare och cyklister får gilla läget fram till 2021 då Förbifartens nya körfält ska stå klara. Men som plåster på såren får de då en nyare, bättre gång- och cykeltunnel, enligt Catharina Lundin.

– Den kommer tillbaka i ett trafiksäkrare skick. Det blir en bredare gång– och cykelbana och bättre belysning.

Den sista oktober och första november kommer Trafikverket stå nere vid den gamla gång- och cykeltunneln och informera gång- och cykelpendlare om förändringarna.