Så påverkar prillan männens spermier

Övervikt, cigaretter, snus – och infertilitet. Nu ska forskare se hur pass tydligt sambandet är. Spermier från 5 000 män ingår i studien vid Karolinska.

  • Publicerad 13:57, 3 jun 2013

De spermier som ska anlyseras kommer från 5 000 män som har besökt Centrum för andrologi vid Karolinska i Huddinge för att de har haft svårt att få barn.

– När ett par har svårt att få barn brukar många först utgå ifrån att det är kvinnan som har något problem. Därför utreds hon vanligtvis först. När det sedan visat sig att allt är som det ska där tittar man på mannen, säger Mikael Lehtihet, forskare och läkare vid Centrum för andrologi vid Karolinska.

– Det är ologiskt att det är på det viset. För precis lika ofta som det är kvinnan som har problem är det mannen som har det, säger han.

Det är tänkbara bakomliggande orsaker till infertilitet som Mikael Lehtihet och hans kollegor nu ska titta närmare på.

Studien handlar om hur övervikt, rökning eller snusning påverkar produktionen av spermier.

Forskare har tidigare sett att övervikt gör att nivåerna av manliga hormoner minskar. Likaså påverkar rökning och snusning spemiernas kvalitet. Däremot finns inte särskilt mycket forskning på hur omfattande påverkan är.

Särskilt intressant tycker Mikael Lehtihet det är att se över det svenska snusets påverkan. Det finns nämligen väldigt få studier avseende snusets inverkan över huvud taget.

– Att snus i Asien och Mellanöstern har cancerogena effekter och påverkar hjärt- och kärlfunktionen negativt vet vi. Men innehållet i dessa snusprodukter är inte desamma som i svenskt snus. Vissa studier har dock pekat på att snus inte har lika stora negativa effekter som cigaretter, säger Mikael Lehtihet.

– I samband med utlösning har många män normalt runt 200 till 500 miljoner spermier, men runt 40 miljoner kan räcka för att göra sin partner gravid. Det är när både spermieantalet och spermiernas rörlighet ligger på gränsen som snusningen troligtvis börjar påveka negativt.

Huruvida män är infertila i högre utsträckning i dag vet inte forskarna. Däremot utgår man ifrån att miljögifter påverkar och att vi blir mer infertila ju äldre vi blir.

– Dessutom ska ju män ska ha sex två gånger i veckan för att optimera spermiekvaliteten. Och det verkar det vara få som hinner i dagens stressade samhälle.