Så nöjda var Riddarens patienter med vården

Patienter vid Riddarens vårdcentral i Akalla var mer nöjda med vården än patienter vid Aleris och Bollmora vårdcentraler i Tyresö. Det visar den senaste jämförbara patientenkäten.

  • Publicerad 15:31, 17 okt 2018

Tyresö Strand får snart en ny vårdcentral, uppgav kommunen förra veckan. Som Mitt i Tyresö tidigare har berättat om är det Riddarens vårdcentral som öppnar i det nya huset Grindstolpen vid Strandrondellen.

Riddarens vårdcentral har redan två vårdcentraler – en i Akalla och en i Märsta. Hur nöjda är patienterna med vården där?

I den nyaste nationella patientenkäten 2018 – som presenterades i september – finns inte Riddarens vårdcentraler med. För få svar kom in.

I enkäten som presenterades förra året ingår däremot Riddarens vårdcentral i Akalla liksom de tre vårdcentralerna i Tyresö – Aleris, Bollmora och Trollbäcken. När undersökningen gjordes hade Riddarens vårdcentral i Märsta inte öppnat.

Aleris fick sämst betyg

Patienterna vid Riddarens vårdcentral i Akalla var i den enkäten med stor marginal mer nöjda med vården än patienter vid Bollmora och Aleris på alla de sju områden som mättes. Aleris hamnade då konsekvent sist av de tre. Riddarens sämsta siffra var då 83 procent – det gällde emotionellt stöd.

Hammad och Mohammad Al-Saaid som driver Riddarens vårdcentral. Foto: Riddarens vårdcentral

Flest – 94 procent – var nöjda med delaktighet och involvering. Trollbäckens vårdcentral fick bättre betyg av patienterna än Riddarens patienter på fem av de sju punkterna, men med liten marginal.

Också i enkäten året innan fick Riddaren i Akalla bättre betyg än Bollmora och Aleris samt rankades över Trollbäcken på några av områdena.

Samma tendens två år

I den senaste patientenkäten – som presenterades i september – framgår att Trollbäcken fortfarande rankas högst av de tre vårdcentralerna i Tyresö. Det gäller rakt över med stor marginal. Aleris har förbättrat sig inom alla sju områden och går med liten marginal om Bollmora när det gäller till exempel respekt och bemötande, men rankas annars sist av de tre.

92 procent av de som svarade var då nöjda med helhetsintrycket vid Trollbäckens vårdcentral. Motsvarade siffra för Bollmora var 65 procent och för Aleris 59 procent.

Nationella patientenkäten är en av Sveriges största enkätundersökningar. Alla landsting ingår i enkäten som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.