Chefläkare Johan Bratt är nöjd med resultatet i patientenkäten. Foto: Mitt i/SLL

Så nöjda är patienterna på ditt sjukhus

Personalen får höga betyg och de allra flesta är nöjda med den vård de fått, visar SKL:s enkät. När det gäller rankningen av sjukhus och klinikers helhetsintryck ligger Capio ortopediska huset i topp.

  • Publicerad 16:25, 12 sep 2018

De som får specialiserad vård vid länets sjukhus och övriga kliniker är överlag nöjda. Det visar den nationella patientenkät som gjorts av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

De som får bäst betyg vad gäller helhetsintryck är Capio ortopediska huset, GHP på Löwenströmska och Aleris på Sabbatsberg.

– Vi kan vara stolta, det här är ett kvitto på att medarbetarna gör en fantastisk insats, säger landstingets chefläkare Johan Bratt.

Under våren har drygt 144 000 personer i Sverige som fått specialiserad somatisk vård på sjukhus, till exempel medicinsk och kirurgisk vård, svarat på enkäten.

I Stockholms läns landsting svarade 5 651 patienter, vilket är 43 procent av de tillfrågade. Enkäten omfattade ett 40-tal frågor till patienter över 15 år.

Bra bemötande

Vården på länets sjukhus och kliniker skattas högt i många frågor, och ofta över snittet för riket.

På frågan ”Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg” svarade 91 procent positivt, och  84,2 procent anser att de fick ”tillräckligt med information om sin behandling”.

Nästan nio av tio, 88, 4 procent, uppgav att deras aktuella behov av vård/behandling blev tillgodosett.

Drygt en av tio missnöjd

Men samtidigt innebär det att drygt en av tio inte tycker att de har fått sina behov av vård tillgodosedda.

– Naturligtvis strävar vi efter att så många som möjligt ska vara nöjda. Vi behöver ha bättre kontinuitet mellan olika vårdformer, till exempel vid utskrivning, och bättre samordnad information till patienterna, säger Johan Bratt.

En av de frågor där länets sjukvård rankas lågt handlar om förseningar i behandlingen: Under vistelsen, informerade personalen dig om eventuella förseningar? Här svarade bara 62,4 procent ja.

Rent hus

Inte många toppbetyg tilldelades, men GHP Stockholm Spine Center på Löwenströmska och Capio ortopediska huset vid Globen fick full pott, 100 procent, på frågan om det var rent på vårdavdelningen.

– I snitt uppger nu 87 procent att det är rent på sjukhusen och det är väldigt positivt, både för trivseln och för att minska smittspridning, säger Johan Bratt.

Fakta

Så rankas länets sjukhus och kliniker

Så rankar patienterna helhetsintrycket av vården (andel positiva svar):

Capio ortopediska huset: 97,7 procent

GHP Stockholm Spine Center/ Orthocenter vid Löwenströmska: 96,7 procent

Aleris specialistvård Sabbatsberg: 95,9 procent

Capio Artro Clinic: 94,8 procent

Ersta sjukhus: 93,2 procent

St Eriks ögonsjukhus (vårdavdelning): 92,3 procent

Capio St Görans sjukhus (8 kliniker): 87,5 procent

Södersjukhuset (12 avdelningar och kliniker): 87, 1 procent

Karolinska universitetssjukhuset (9 kliniker): 84,5 procent

Danderyds sjukhus (4 kliniker): 84,9 procent

Södertälje sjukhus (vårdavdelning): 79,9 procent

Danderyds sjukhus (njurmedicinska kliniken): 79, 7 procent

 

Källa: SKL
Visa merVisa mindre