Skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L) får kritik av Karin Wanngård (S) som anser att majoriteten satsar för lite på skolan, förskolan och fritidsen. Foto: Mikael Andersson & Sacharias Källdén

Så mycket dyrare blir fritidsklubbarna nästa år

Det blir dyrare för mellanstadiebarn att gå på fritids nästa år. Helt fel, anser Socialdemokraterna som istället vill höja kommunalskatten och slopa avgiften till fritidsklubbarna helt.

  • Publicerad 16:50, 21 nov 2020

Nästa år höjer den grönblåa majoriteten i Stockholm avgiften för barn som går på de kommunala fritidsklubbarna, från 950 kronor per termin till 1200 kronor. På så sätt slipper staden ta skattemedel för att höja schablonen till fritidsklubbarna, alltså den peng skolan får per fritidsbarn. Den ersättningen sänks istället nästa år.

Helt rimligt, anser skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– Det är fortfarande bara 1200 kronor per termin, alltså 200 kronor i månaden, säger hon.

Men så väl Vänsterpartiet som Socialdemokraterna är kritiska. S kommer i sin skuggbudget öka schablonen och ta bort hela avgiften till fritidsklubbarna, som är till för 10–13-åringarna (till skillnad från fritidshem som är för 6–9-åringar). Samtidigt vill S höja kommunalskatten, som majoriteten lämnar oförändrad, med 14 öre.

– 1200 kronor kan vara mycket för en familjeekonomi, framför allt om man har flera barn i liknande ålder. Vi ska både ta bort avgiften och höja kvaliteten på fritidsklubbarna. Det gör vi med skattefinansiering för att vi vill att alla barnen ska ha möjlighet att gå dit, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Vill att fler ska gå på fritids

Hon vill också att fritidsklubbarnas aktiviteter breddas så att få fler vill gå på klubbarna, som hon anser spelar en viktig roll för att förebygga att barn dras in i kriminella miljöer.

I stället riskerar nu både fritidsklubbarnas och förskolornas verksamheter att lida nästa år, menar Karin Wanngård, som varnar för att pengarna dit inte kommer täcka personalens lönehöjningar.

Sveriges kommuner och regioner räknar i sitt underlag till kommunerna med löneökningar och ökningar av fasta priser på 1,7 procent nästa år. Förskoleschablonen höjs med 1,5 procent. Fritidshemmen får en höjning på 1 procent.

– Innevarande år har vi den sämsta skolbudgeten i modern tid. Nu kompenserar man inte på långa vägar, säger Karin Wanngård.

L försvarar budgeten

Men Liberalerna, som i sin tur i opposition kritiserade Socialdemokraterna för att inte ta höjd för löneökningar till förskolans personal under sin tid vid makten, menar att majoritetens förskolepeng visst räcker till.

– Min beräkning är att det här kommer täcka löneökningarna. Det här kommer räcka långt, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Hon understryker också att majoriteten gör många andra insatser för att minska risken att unga dras in i kriminalitet.

– Vi har en rad förslag för att möta den här gruppen med tidiga insatser, säger hon.

Pandemin präglar Stockholms budget

Så mycket pengar går till skolan

Så här föreslår den grönblåa majoriteten och Socialdemokraterna att skolpengarna ändras nästa år:

Schablon för fritidsklubbarna

Majoriteten: Höjd avgift på 1200 kronor. Minskad schablon (-4,2 %)

Socialdemokraterna: Avgift tas bort. Ökad schablon (+2,5 %)

Ökad schablon för grundskolan

Majoriteten: 276 miljoner kronor (+2,5%)

Socialdemokraterna: 387 miljoner kronor (+3,5%)

Ökad schablon för fritidshem

Majoriteten: 21 miljoner kronor (+1%)

Socialdemokraterna: 53 miljoner kronor (+2,5%)

Ökad schablon för förskolan

Majoriteten: 131 miljoner kronor (+1,5%)

Socialdemokraterna: 262 miljoner kronor (+3%)

Visa merVisa mindre