Frånvaron har ökat bland både elever och personal de senaste veckorna på skolorna i Nacka. Foto: Mostphotos

Så mår Nackas skolor under rådande coronatider

Det är en ökad frånvaro bland barn, elever och personal på Nackas förskolor och skolor, enligt Susanne Nord, utbildningsdirektör på kommunen. Till skillnad från tidigare kriser så förbereder sig skolorna på att det ansträngda läget kommer pågå en längre period.

  • Publicerad 17:25, 1 apr 2020

Hur mår Nacka? Snart tre veckor efter att den första personen i Stockholm dog av coronasmitta påverkar utbrottet oss alla. Nu tar vi på Mitt i tempen på hur drabbade vi faktiskt är.

Susanne Nord, utbildningsdirektör på Nacka kommun, besvarade frågor om hur läget ser ut just nu i kommunens skolor och förskolor.

Hur bedömer du att skolorna i kommunen påverkas av coronaviruset?

”På samma sätt som resten av samhället påverkas förskolorna och skolorna i Nacka av ökad sjukfrånvaro hos både barn och elever samt hos personalen. I dagsläget hanteras dock frånvaron på ett bra sätt i verksamheterna. Påverkas gör såklart även Nackas alla gymnasieskolor som har styrt om till distansundervisning, något som i sin tur innebär stora förändringar för både elever och personal.” 

Hur mycket värre är det nu än vid tidigare kriser?

”Alla kriser medför sina särskilda utmaningar och ställer höga krav på oss som jobbar i och med skolan. En stor skillnad nu mot det vi har upplevt tidigare är att vi förbereder oss på att det ansträngda läget kan komma att pågå en längre period framöver.”

Vad behövs för att läget ska bli bättre?

”Det viktiga nu är att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen i samhället planar ut.”

Hur mår skolorna i Nacka på en tiogradig skala? (1 innebär normalläge och 10 exceptionellt tufft.)

”Jag vill inte sätta en siffra då förutsättningarna ändras hela tiden, men kan säga att det är långt ifrån ett normalläge förskolorna och på skolorna. Förskolorna och skolorna har en ansträngd situation och jag vet att alla jobbar otroligt hårt för att hantera den utmaning vi står inför. Samtidigt ser vi flera goda exempel här i Nacka när personal inom förskolan och skolan från verksamheter som har färre barn och elever ställer om och förbereder sig på att hjälpa till inom exempelvis vård och omsorg.”