Trögt. Leveranserna av vaccin är det som stoppar upp vaccinationstakten i Region Stockholm. Foto: Stefan Källstigen

Så många Solnabor har fått vaccin

Drygt 1,5 procent av invånarna i Solna har fått första vaccindosen mot covid-19. Tillgången på vaccin är avgörande för när allmänhetens vaccinationer kan komma igång.

  • Publicerad 11:15, 10 feb 2021

Drygt 15 000 personer i Stockholm har fått sin första dos, men bristen på vaccin begränsar fortfarande vaccinationstakten.

– Nu behöver vi tydligare besked från nationellt håll om vilka vaccin vi kan få, när vi kan få dem och i vilka volymer. Det är först då vi kan ge våra vårdgivare som ska sköta vaccinationerna bra långsiktigt hållbart planeringsunderlag och att vi kan ge tydliga besked till de som ingår i de prioriterade grupperna om när de kan erbjudas sina vaccinationer, säger Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Ojämn fördelning

Fördelningen av vaccin mellan länets kommuner varierar.

I tre kommuner – Österåker, Ekerö och Botkyrka – har över 2 procent av invånarna fått den första dosen, enligt de senaste uppdaterade siffrorna från Folkhälsomyndigheten.

I andra änden finns Järfälla där bara 1,13 procent har fått första dosen.

Solna ligger i mittskiktet. Här hade 1 274 personer i förra veckan fått sin första dos, och 170 hade fått två doser. Motsvarande 1,54 procent av invånarna hade fått vaccin.

"Intensivt arbete" pågår

Den här veckan ska ytterligare 30 780 doser vaccin levereras till Stockholm och nästa vecka (v7) ska ytterligare 51 860 doser komma.

Stockholm missgynnas när vaccin fördelas

Nästan alla som bor på äldreboenden har nu vaccinerats i länet. För Solnas del ska det arbetet vara klart. När det gäller allmänheten är tillgången på vaccin avgörande. Det är 1,4 miljoner personer i Region Stockholm som ska erbjudas vaccinering, när de äldre och de som tillhör riskgrupper har fått sitt.

– Vårdgivarna ser nu över alternativa lokaler för detta, exakt vilka är det för tidigt att säga men det pågår ett intensivt arbete. Förhoppningen är att det kan starta i april, säger Magnus Thyberg.

Stort intresse för vaccin bland Soloms personal

100 döda i covid-19 inom äldreomsorgen – och ökad smittspridning igen