2011 levde 5,9 procent av Täbys pensionärer i relativ fattigdom, i dag är siffran 7 procent. Foto: Mostphotos

Så många pensionärer lever i fattigdom i Täby

Fler pensionärer i Täby lever i relativ fattigdom än för sex år sedan. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

  • Publicerad 17:00, 3 dec 2019

De senaste åren har andelen pensionärer som lever under EU:s gräns för relativ fattigdom ökat i Täby. 2017 var andelen uppe i 7 procent, vilket går att jämföra med 5,9 procent år 2011, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Kvinnliga pensionärer är mer utsatta

Den internationella gränsen för relativ fattigdom för en ensamstående pensionär i Sverige är 12 420 kronor.

Framför allt är kvinnliga pensionärer mer utsatta än manliga, enligt statistiken.

Pensionärer kan få statliga bidrag

Den som inte klarar sig på det kan i vissa fall få ekonomiskt bistånd från myndigheter, men i vissa fall kan man även få stöd av kommunen.

Med hjälp av det statliga bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ska alla pensionärer komma upp i det som Pensionsmyndigheten kallar för en skälig levnadsnivå, alltså 5 758 kronor efter att boendet är betalt.

Fakta

Så mäts fattigdom

Statistiska centralbyrån använder två olika mått för att mäta fattigdom.

Låg ekonomisk standard – eller relativ fattigdom – är ett internationellt mått som motsvarar 60 procent av den disponibla medianinkomsten i ett land.

För en ensamstående pensionär i Sverige motsvarar det en inkomst på 12 420 kronor i månaden efter skatt, inklusive bidrag.

Måttet relativ fattigdom beskriver en persons, eller familjs, inkomster jämfört med resten av befolkningen, och tar inte hänsyn till den faktiska materiella standarden.

Låg inkomststandard innebär att ett hushålls inkomster inte räcker till nödvändiga levnadskostnader, till exempel boende, barnomsorg och baskonsumtion enligt den nationella normen för försörjningsstöd.

Källa: Statistiska centralbyrån

Visa merVisa mindre