NYANLÄNDA. Länsstyrelsens fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län är klar för 2021. Foto: Mophotos

Så många nyanlända tar Väsby emot nästa år

Nästa år ska Stockholms län ta emot 2 097 nyanlända. Upplands Väsby tar emot 27 personer, vilket är färre än de flesta av länets kommuner.

  • Publicerad 12:31, 29 okt 2020

Efter två år är det upp till den nyanlända att hitta boende på egen hand.

Den nya bosättningslagen kom till 2016 för att få en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner.

Länsstyrelsen sköter fördelningen i Stockholms län och nu är den klar för de 2 097 nyanlända personer som länet ska ta emot nästa år.

Stockholms stad kommer att emot flest nyanlända (790) följt av Nacka (131) och Täby (110). Upplands Väsby ska ta emot 27 nyanlända, vilket är färre än de flesta av kommunerna.

– Sedan 2019 har antalet anvisade nyanlända minskat. 2020 tog vi emot 30 personer, 2021 har vi tilldelats 27. Minskningen beror främst på minskat mottagande generellt i landet, säger Christine Hahnefalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

För att nyanlända snabbare ska få jobb har mottagandet i högre grad styrts till kommuner där arbetsmarknaden är god. Det har lett till att Stockholms län nu tar emot en lägre andel nyanlända, 111 färre 2021 än i år exempelvis.

Hur ser kommunen på det här?

– Självklart ska kommunen klara av sitt åtagande på ett bra sätt. Arbetslösheten i Upplands Väsby ligger på runt tio procent och har ökat med nästan tre procentenheter jämfört med förra året. Det är därför av stor vikt att vi ser till att både de som är nyanlända och de arbetssökande som redan bor i kommunen kan hitta en egen försörjning, säger Christine Hahnefalk.

Enligt bosättningslagen är kommuner skyldiga att ordna bostad åt de nyanlända, men det räcker att ordna tidsbegränsade kontrakt. Så har de flesta av länets kommuner valt att göra.

– Efter två år är det upp till den nyanlända att hitta boende på egen hand. Samtidigt stärker kommunen upp genom att erbjuda SFI och samhällsorientering för att lättare förstå det svenska samhället. Detta erbjuds de som har fått biståndsbeslut av enheten för ekonomiskt bistånd. Barn erbjuds även plats på förskola eller skola, säger Christine Hahnefalk.

Risk med korta kontrakt

Länsstyrelsen ser en risk med att många nyanlända med korta kontrakt flyttar vidare. Det kan leda till att det, trots lagen, på sikt blir en ojämn fördelning av nyanlända mellan kommunerna.

– Av de nyanlända som togs emot i länet på anvisning år 2017 hade två tredjedelar efter drygt två år lämnat de kommuner som tillämpar de striktaste tidsgränserna vid bosättningen. De allra flesta som flyttat har också lämnat länet, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare vid länsstyrelsen.

Stockholms stad får flest

Antal nyanlända som varje kommun i Stockholms län ska ta emot under 2021:
Botkyrka: 26
Danderyd: 76
Ekerö: 50
Haninge: 64
Huddinge: 60
Järfälla: 33
Lidingö: 66
Nacka: 131
Norrtälje: 74
Nykvarn: 19
Nynäshamn: 27
Salem: 18
Sigtuna: 24
Sollentuna: 47
Solna: 97
Stockholm: 790
Sundbyberg: 36
Södertälje: 28
Tyresö: 59
Täby: 110
Upplands Väsby: 27
Upplands-Bro: 20
Vallentuna: 57
Vaxholm: 22
Värmdö: 71
Österåker: 65
Totalt: 2 097