Anna Skagersten menar att frivilligorganisationer på Lidingö gör en bra och viktigt jobb vad gäller att integrera nyanlända. Foto: Pekka Päkkö

Så många nyanlända ska Lidingö ta emot 2020

Det anvisas färre nyanlända flyktingar till Lidingö nästa år. Trenden ser likadan ut i hela länet. – Vi är helt lugna med att vi kommer att klara det bra, säger Anna Skagersten, enhetschef, Lidingö stad

  • Publicerad 05:00, 21 okt 2019

Det kommer att tas emot färre nyanlända flyktingar i Stockholm nästa år. 2200 personer anvisas till länet, det är 750 färre än i år.

Nyligen blev Länsstyrelsen klar med fördelningen mellan kommunerna. För Lidingös del blir det 71 nyanlända som ska tas emot.

– Vi är helt lugna med att vi kommer att klara det här bra. I år tog vi emot 95 och året dessförinnan det  över 100, säger Anna Skagersten, chef för enheten för arbetsmarknad, bostad och integration på Lidingö stad.

Många får bo i Högsätrahuset

Det är bosättningslagen som ligger till grund för hur många nyanlända en kommuns ska ta emot. Det handlar bland annat om hur arbetsmarknaden ser ut  i närheten och hur många som bor i kommunen – stora kommuner tar emot fler, små tar emot färre.

Under den två år långa så kallade etableringstiden är det även kommunens ansvar att ordna bostad till de som anvisats dit.

På Lidingö får de flesta nyanlända bo i Högsätrahuset. Det finns också lägenheter runt om på ön som staden förfogar över för detta ändamål.

Önskar jämn fördelning över året

Exakt när de nyanlända kommer eller vilka det blir vet staden inte på förhand. Men Anna Skagersten berättar att man kan lämna vissa önskemål, till exempel att de som kommer ska fördelas jämt över året.

– Och så kan vi inte ta emot många stora familjer, säger hon.

Staden hjälper sedan till med praktiska saker för att integrera de nyanlända. Det handlar om allt från att ordna praktik på arbetsplatser till att lära ut hur det fungerar med sopsortering i Sverige. Staden stöttar också de nyanlända att söka egen bostad när etableringstiden tar slut.

Frivilliga initiativ viktiga för integration

Anna Skagersten lyfter fram de jobb som frivilligorganisationer på Lidingö gör.

–  Vi som kommun kan bara ge praktiska förutsättningar. Men föreningslivets spårkaféer och cykelkurser gör att man börjar prata med andra än sina landsmän. Det betyder mycket, säger hon och fortsätter

– Jag skulle gärna se ännu fler initiativ inom kultur; sång, musik eller dans. Jag tror att det skulle berika kulturlivet och var bra för de nyanlända.

Fakta

Så är mottagandet fördelat mellan kommunerna

• Botkyrka: 16
• Danderyd: 72
• Ekerö: 56
• Haninge: 67
• Huddinge: 61
• Järfälla: 37
Lidingö: 71
• Nacka: 139
• Norrtälje: 78
• Nykvarn: 21
• Nynäshamn: 33
• Salem: 19
• Sigtuna: 24
• Sollentuna: 58
• Solna: 105
• Stockholm: 856
• Sundbyberg: 29
• Södertälje: 0
• Tyresö: 63
• Täby: 118
• Upplands Väsby: 30
• Upplands-Bro: 21
• Vallentuna: 70
• Vaxholm: 24
• Värmdö: 71
• Österåker: 69

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre