Så många i Botkyrka och Salem studerar vidare

Andelen 24-åringar som förra året hade påbörjat högskolestudier är högre i Salem än Botkyrka. Skillnaden mellan kommunerna är den största på tio år.

  • Publicerad 09:48, 28 sep 2018

2017 hade 40,8 procent av 24-åringarna i Botkyrka påbörjat högskolestudier, en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med 2016. I Salem var andelen högre, 47,1 procent. Även den där minskade det från föregående år, med 0,9 procentenheter. Det visar en sammanställning från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Under de senaste tio åren har skillnaden i andel mellan kommunerna aldrig varit så stor som nu. 2008 var andelen i Botkyrka 36,4 procent och i Salem 38,2 procent. Andra år har andelen till och med varit snäppet högre i Botkyrka.

Fler kvinnor än män pluggar vidare. 2017 hade mer än hälften – 54,1 procent – av alla 24-åriga kvinnor i Salem påbörjat studier vid en högskola. Andelen män i samma ålder som läst vidare var 41,4 procent. Skillnaden märks även i Botkyrka där 49,1 procent av kvinnorna och 32,3 procent av männen påbörjat högre studier.

”Ett generellt fenomen”

Salem och Botkyrka är långt ifrån de enda kommunerna där kvinnor i högre grad än män väljer att plugga vidare.

– Det är ett generellt fenomen i nästan alla kommuner. Vi har inga uppgifter på orsaker till det. Men det är ett lite av ett mysterium, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ och ansvarig för sammanställningen.

Vad tror du det kan beror på?

– Om man ska spekulera kan man fråga sig: Hur ser den lokala arbetsmarknaden ut, är den bättre eller sämre för män? Jag vet inte, men det är intressant och det här är något som diskuteras i vissa kommuner, säger Sofia Berlin Kolm.

Så ser snittet ut i Stockholm

I hela landet hade 43,9 procent av 24-åringarna förra året påbörjat högre studier. Snittet i Stockholms län låg på 50,6 procent.

Högst andel av alla kommuner i Sverige hade Danderyd, med 83,2 procent. Där är också glappet mellan kvinnor och män betydligt mindre – 84,6 respektive 81,6 procent – än de flesta andra kommuner.

Social bakgrund en viktig faktor

Många faktorer påverkar en individs beslut att påbörja högre studier. Social bakgrund är en – ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto troligare är det att barnet pluggar vidare. Den lokala och regionala arbetsmarknaden kan också påverka.