Socialförvaltningen har gjort en ny kartläggning av Stockholms hemlösa. Foto: Karin Nilsson

Så många hemlösa finns i Stockholm

Antalet hemlösa ökar i vissa stadsdelar och minskar i andra. Det visar socialförvaltningens senaste kartläggning av Stockholms hemlösa.

  • Publicerad 07:00, 8 jan 2019

Vartannat år gör Stockholms stad en kartläggning av Stockholms hemlösa.

Syftet är att få en överblick av hemlösheten i Stockholm och kunna följa utvecklingen över tid.

Den senaste kartläggningen visar att det finns 2439 hemlösa i Stockholm, varav 163 personer sover utomhus och 185 på härbärge. Detta gäller specifikt för hur det såg ut dygnet 25-26 september 2018 då undersökningen genomfördes.

Inte ökat i takt med den växande befolkningen

Antalet hemlösa som sover ute har ökat med 26 personer jämfört med 2016 och det totala antalet som saknar stadigvarande boende har ökat med 19 personer, en siffra som dock inte behöver tyda på en negativ trend.

– Det har ökat med 19 personer på två år och då har också befolkningen ökat med 56 000 invånare​. Vill man se till siffran så har det ju ökat men andelsmässigt har det inte det, säger Veronica Wolgast.

– Eftersom vi gör det här vartannat år har man sett över lång tid att hemlösheten går ner. Det går åt rätt håll. Det är också viktigt att förstå att det ofta inte är samma personer som är hemlösa. De flesta löser situationen, men sen kommer nya. Och det är ju mycket för den bostadsbrist som råder, fortsätter hon.

Kartläggningen visar också att det är stor skillnad mellan de olika stadsdelarna på hur hemlösheten förändras.

Stora skillnader

I stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har antalet hemlösa ökat mest jämfört med kartläggningen 2016, där 118 personer fler är inrapporterade. I Skärholmen har antalet ökat med 90 personer.

Andra stadsdelar där det ökat är Södermalm, Bromma och Hässelby-Vällingby.

Men i 9 av 14 stadsdelar har antalet hemlösa minskat – mest i Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen där det är 56 respektive 55 färre. Det har också minskat i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Östermalm, Norrmalm, Skarpnäck, Farsta och Älvsjö.

Toni Mellblom är avdelningschef för social omsorg på stadsdel Hägersten-Liljeholmen och berättar att de ännu inte har analyserat resultatet, men påpekar att de jobbar mycket vräkningsförebyggande med målgruppen.

Staden har sedan 2014 ett hemlöshetsprogram med övergripande riktlinjer och mål som alla socialförvaltningar ska utgå ifrån. Men sen har varje stadsdel fria händer för hur de väljer att jobba med hemlöshet.

Hemlöshetsprogrammet gäller för 2014-2019 och kommer därför att revideras i år.

Så har kartläggningen gått till

Till de hemlösa räknas:

de som saknar bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande

de som är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare

de som bor på institutioner eller härbärgen som inte har bostad ordnad inför utskrivning

de som tillfälligt bor hos kamrater eller bekanta – som mest tre månader. 

Personer som bor i andra hand eller hos någon anhörig räknas inte som hemlösa. Inte heller personer som bor i en försökslägenhet eller i Bostad först.

Tillvägagångssätt:

Kartläggningen genomfördes med hjälp av enkäter som skickades ut till stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningens enhet för hemlösa, uppsökare, härbärge/akutboende, landstinget och frivilligorganisationer. De som registrerades var hemlösa över 20 år som varit i kontakt med dessa verksamheter under dygnet 25-26 september 2018.

Visa merVisa mindre