VACCIN. Närmare 29 000 personer har hittills fått sin första dos vaccin i Region Stockholm. Foto: Mostphotos

Så många har fått första dosen coronavaccin i Stockholm

Arbetet med att förbereda vaccination av allmänheten i Stockholm pågår för fullt. Men hittills är det bara prioriterade grupper som fått en spruta. Så här ser läget ut just nu.

  • Publicerad 10:30, 29 jan 2021

Över 400 vårdgivare i Region Stockholms ordinarie vaccinationsverksamhet kommer att vaccinera allmänheten, som omfattar cirka 1,4 miljoner personer.

– Vi förväntar oss ett stort intresse från allmänheten och alla som vill ska kunna få vaccinet någon gång under den period som allmänhetens vaccination pågår. Vi bedömer att allmänhetens vaccination kan inledas i april, kanske i maj, men allt beror på tillgången till vaccin, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Blå hallen blir vaccinationscentral

Varje vaccin ges i två doser med tre till fyra veckors mellanrum. Det är kostnadsfritt att ta vaccinet.

– Alla som vill vaccinera sig kommer att kunna hitta en tid när vaccinationerna startar och fram till att kampanjen avslutas. Det är bedömningen utifrån nuvarande planer för de olika vaccinerna. Utförandet är beroende av att regionen får de vaccindoser som utlovats. Det kommer att finnas flera vårdgivare att välja mellan och många olika lokaler som kan passa olika behov hos invånarna, säger Magnus Thyberg.

Nattklubb görs om till massvaccinationscenter

Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten (från veckan 3) hade närmare 29 000 i Region Stockholm fått en första spruta.

– Vi följer den prioriteringsordning som beslutats av Folkhälsomyndigheten, och det innebär att vi just nu bland annat fokuserar på särskilda boenden för äldre och invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst, säger Magnus Thyberg, och avslutar:

– Vi går nu in i en ny fas och intensifierar planeringen för kommande vaccingrupper, och närmast är då personer som är 70 år och äldre.

Loading...

Loading...