Stockholm har flest skolkande elever i Sverige. Foto: Mostphotos

Så många fick indraget studiestöd i Värmdö

Stockholms län har störst andel elever på gymnasienivå som fått sitt studiestöd indraget på grund av skolkande. Det visar ny statistik från CSN. Sju procent av Värmdös gymnasieelever som får studiestöd, har fått det indraget. Det gör att Värmdö hamnar strax under rikssnittet.

  • Publicerad 10:30, 17 jul 2018

Drygt var tionde elev – med studiestöd från CSN – fick det indraget på grund av ogiltig frånvaro under det gångna läsåret i Stockholms län.

Det är den högsta andelen i hela landet som har ett snitt på 8,5 procent indragna studiestöd.

I länet har Järfälla kommun de värsta skolkarna. 30 procent av kommunens drygt 1 400 elever fick studiestödet indraget under läsåret.

Näst efter på ”skolklistan” följer Upplands Väsby och Haninge med 27 procent indragna studiestöd. Värmdö är en de kommuner som har lägst andel skolkande elever. Av Värmdös 1 715 elever som är berättigade studiestöd är det 113 stycken som har fått det indraget. Det gör Värmdö till en av Stockholms fem bästa kommuner.

Här finns skolkarna i Stockholms län

Antalet elever med studiestöd per kommun, och antalet som fått det indraget under det gångna läsåret.

Källa: CSN.