ÖKAD TRÄNGSEL. Fler väntas åka med kollektivtrafiken i höst. Foto: Arkivbild

Så många beräknas resa med SL i höst

I våras minskade antalet resenärer i SL-trafiken till rekordlåga nivåer. Nu pekar mycket på att det blir trängre i kollektivtrafiken igen.

  • Publicerad 10:03, 2 sep 2020

Resandet i SL-trafiken var nere på 38 procent under mars och april, vilket är rekordlåga nivåer. Under sommaren gick det upp något och låg på cirka 50 procent av den normala nivån av resenärer – för att sedan falla tillbaka något igen i slutet av sommaren.

Men nu väljer allt mer kollektivtrafiken.

– Vi ser helt klart att resandet ökar, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) under ett seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare.

Flest resenärer under corona

Försiktiga prognoser pekar på att antalet SL-resor kan gå upp till 65 procent av normalläget, alltså en ökning med runt 15 procentenheter mot de hittills högsta nivåerna under coronapandemin. Det är alltså nu den stora prövningen kommer för SL.

– Det börjar klia i fingrarna och folk vill återerövra sitt normala liv. Det gäller att glesa ut resenärerna och försöka se till folk reser på andra tider, säger oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S).

Munskyddsfrågan aktuell

I stora drag var Jens Sjöström och Kristoffer Tamsons eniga om det mesta, vilket inte hör till vanligheterna. Men på en fråga gick åsikterna isär. Det var när munskydd i kollektivtrafiken diskuterades.

– När både statens flygplatser och flygbolag förespråkar munskydd tycker jag tycker det är märkligt att man inte kan närma sig den här frågan och åtminstone överväga om det här är något man kan använda, som ytterligare ett komplement till vad vi redan gör, säger Kristoffer Tamsons.

Jens Sjöström tyckte dock att Tamsons utspel var opassande.

– Vi ska förlita oss på forskning och evidens. Sedan ska vi ha en enhetlig kommunikation. Därför tycker jag det är problematiskt när Kristoffer Tamsons personligen sänder den här signalen. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation ska vi lyssna på den, men nu står olika typer av forskning mot varandra.