Alla äldre får inte rätt läkemedel. Foto: Mostphotos

Så många av Huddinges äldre använder olämpliga läkemedel

Varje år blir omkring 35 000 äldre i Sverige sjuka av läkemedlen de använder och tvingas uppsöka sjukhus. Drygt var tionde Huddingebo över 65 år som har hemtjänst använder olämpliga läkemedel.

  • Publicerad 05:00, 29 jan 2020

Läkemedel ska göras oss friska eller se till att vi inte har ont. Men för mycket är inte heller bra.

Varje år blir omkring 35 000 äldre i Sverige sjuka av läkemedlen de använder och tvingas uppsöka sjukhus. Bland stockholmare över 65 år som har hemtjänst är Nykvarn den kommun i länet med störst andel äldre som använder olämpliga läkemedel. Danderyd är den kommun där minst andel äldre får fel medicin.

Det är alltid bra att vara aktiv och ställa frågor om medicinen man får – både som patient och anhörig

Pauline Raaschou, överläkare

Räknar man ut medianen för Stockholms län använder en av tio olämpliga läkemedel.

– Jag tycker inte att man behöver vara orolig. Men det är alltid bra att vara aktiv och ställa frågor om medicinen man får – både som patient och anhörig, säger överläkaren Pauline Raaschou som också är ordförande i expertgruppen för äldres hälsa i Region Stockholms läkemedelskommitté.

Svårare att behandla äldre

Ju äldre man blir desto mer diffusa blir symtomen när man blir sjuk. Det konstaterar Socialstyrelsen.

Att sätta rätt diagnos på en äldre människa är därför många gånger en kluriga uppgift för läkarna än att göra det på en yngre person. Det kan leda till att patienter får en medicin som inte passar dem – trots att det funkar bra för många andra.

Olämpliga läkemedel är ett knepigt begrepp. För äldre som grupp betraktat ger dessa läkemedel ofta biverkningar. Men det finns alltid individer som kan behöva just det läkemedlet som anses olämpligt, säger överläkaren Pauline Raaschou som också är ordförande i expertgruppen för äldres hälsa i Region Stockholms läkemedelskommitté. 

Pauline Raaschou, överläkare. Foto: Stockholms Läns Läkemedelskommitté


Olämpliga läkemedel i länet

Diagrammet visar andelen personer över 65 år med hemtjänst i din kommun som använder olämpliga läkemedel. Procentsatsen för Stockholms stad saknas.

Loading…

Olämpliga läkemedel är mediciner med en hög risk för biverkningar hos äldre. Läs mer här. Källa: Socialstyrelsen


Komplext begrepp

Det är Socialstyrelsen som sammanställer vilka läkemedel som klassas som olämpliga för äldre. Att skriva ut något av läkemedlen kan innebära biverkningar eftersom patienter svarar olika på dem.

I Region Stockholm jobbar man för att öka kunskapen om äldremedicinering och tar alltid hänsyn till patientens behov innan man väljer vilket läkemedel den ska få.

– Vi brottas med vilken målnivå som är rimlig för användningen av de här läkemedlen. Det är en komplex fråga. Det viktigaste är att läkaren noga överväger om läkemedlet passar den enskilda individen, säger Pauline Raaschou.


Olämpliga läkemedel i Stockholms stad

Diagrammet visar andelen personer över 65 år med hemtjänst i Stockholms stadsdelar som använder olämpliga läkemedel.

Loading…

Olämpliga läkemedel är mediciner med en hög risk för biverkningar hos äldre. Läs mer här. Källa: Socialstyrelsen


Stockholmarna lägger dyra pengar på medicin

När det kommer till kostnaden för läkemedel på recept för äldre över 65 år är snittet högre i länet än i resten av landet. Länssnittet är 6 603 kronor – vilket är 488 kronor mer än rikssnittet.

För stockholmare över 75 år gör läkemedelskostnaden större hål i plånboken. I snitt lägger stockholmaren 8 839 kronor per år på sina mediciner vilket också det är högre än rikssnittet.

Generellt lägger äldre män mer pengar på läkemedel än äldre kvinnor. Det gäller både i Stockholms län och i resten av landet.